Строителството в Тервел започва, текат обществени поръчки


Тервел

Строителният сезон на Община Тервел започва на 29 март с откриването на две строителни площадки за свои проекти, които ще се реализират през годината. И двата проекта се финансират от МИГ Тервел-Крушари, чрез Програмата за развитие на селските райони.

Първият проект е за ремонт на зоната за отдих на площад „Старият дъб“. Вече е избрана фирма-изпълнител от гр. Белослав, като ще й бъде възложено допълнително и изграждането на постамента на паметника на Васил Левски. Строителният надзор пък ще се изпълнява от шуменска фирма. Ще се положи нова настилка от вибропресовани павета. Клоцовете на градинките ще се изливат на място от бетон и ще се облицоват с гнайс. Старата амортизирана настилка от армирани плочи и клоцове от общината планират да съхранят за влагане в малки общински обекти и подобрения.

Вторият проект е за изграждане на център за социални услуги в с. Безмер. Също са избрани фимите за строеж и надзор. Освен за строителство, общината приключи и възложи и обществените поръчки за кухненското оборудване на центъра и за автомобила за разнос на готовата кулинарна продукция.

Успоредно с това са обявени и още обществени поръчки.

Едната е за ремонт с преасфалтиране на екопътеката в градския парк на Тервел (между разклона за „Али Баба“ и началото на паркинга зад р-т“Алгара“). Обявени са и обществени поръчки за инженеринг за основен ремонт на участък от улица „Втора“ в с. Безмер и за улица 11-та в с.Бонево. Тече срок за подаване на оферти за желаещите да изградят новия сватбен салон в с. Зърнево.

Изпълнението на капиталовата програма на община Тервел включва още повече от 10 обекта, за които предстои работа по процедурите за избор на изпълнители и физическо изпълнение.

Вижте още: