Св. мъченик Боян–Енравота, княз Български


Имен ден: Албена, Баян, Бойка, Бойко, Бойчо, Боян, Бояна, Иларион

При едно от нашествията си във Византия, един от най-великите ханове на основаната от прабългарите България, хан Крум (803 -814 г.), при едно от многото свои нашествия във Византия взел в плен учения византиец Кинам, който започнал да разпространява християнското учение сред двора и дори сред ханските синове. Наследникът на хан Крум, хан Омуртаг (816–831 г.), забелязал това влияние на Кинам върху братята си. Омуртаг се опитал веднъж да го застави да вземе участие в една идоложертвена трапеза, но Кинам отказал, затова бил хвърлен в затвора за дълги години.

Хан Маламир (831- 836 г.), наследникът на Омуртаг, по молба на своя брат княз Енравота-Боян, извел Кинам от затвора и го подарил на брат си като роб. Обаче скоро княз Енравота-Боян тайно приел християнско кръщение под влиянието на Кинам. Маламир опитал да застави брат си да се откаже от „чуждия Бог“, но князът отказал и казал, че се гнуси от езическите идоли. Ханът го осъдил на смърт.

Преди да бъде посечен (около 833 г.), Енравота-Боян произнесъл вдъхновена пророческа реч:

„Тази вяра, заради която аз сега умирам, ще се преумножи на българска земя. Напразно се надявате вие да я ограничите с моята смърт. Кръстният знак ще бъде на почит навсякъде, ще се издигат храмове на истинския Бог и чисти свещеници чисто ще служат на чистия Бог. А идолите и техните скверни жертвеници ще бъдат разорени така, като че ли не са съществували. Но и ти самият – обръща се към брат си Маламир – подир няколко години зле ще изхвърлиш своята злочестива душа, без да получиш никаква полза от своята жестокост!“

Скоро умрял и Маламир и понеже нямал наследник, наследил го Пресиян (836–852 г.), син на княз Звиница, втория му по-голям брат. А синът и наследникът на Пресиян, Борис (852–889 г.) приел християнството (856 г.) с името Михаил и покръстил целия български народ. Изпълнило се пророчеството на св. мъченик Енравота-Боян, княз български.

Освен тези сведения, ние нищо друго не знаем за него: где е гробницата му, къде са мощите му, имало ли е служба в негова чест.