Св. мъченик Никифор Антиохийски


Имен ден: Никифор

В град Антиохия свещеникът Саприкий и един християнин – Никифор, били близки приятели дълги години. Но се скарали и страшна вражда заменила предишното приятелство. След известно време Никифор разбрал колко грешни и неугодни Богу са чувствата на вражда и пожелал да се помири със Саприкия, но той не искал и да чуе за това. Напразно Никифор прибягвал до посредничеството на общи приятели. Саприкий упорствувал в своята вражда, забравяйки, че Господ не приема молитвите на тия люде, които таят в ръцете си злоба против ближния. Той не искал и да чуе за Никифора, дори когато със сълзи падал в нозете му и го молил за примирение, Саприкий мълчаливо се отдалечавал и не искал дори да погледне предишния си приятел.

Започнало гонение против християните. Саприкий бил хванат пръв и отведен на съд при управителя Той безстрашно изповядал пред него вярата си.

– Нашите царе Валериан и Галиен – казал управителят –заповядват: всички, които се наричат християни, или да принесат жертва на боговете, или да бъдат предадени на мъчителна смърт.

– Аз съм християнин – отговорил Саприкий. – Покланям се само на истинския Бог, Създателя на света, и не мога да се поклоня на идолите, които само са създания на човешки ръце.

Управителят заповядал жестоко да мъчат Саприкия, който с необикновена твърдост изтърпял ужасните страдания и казал на управителя: „Ти имаш власт само над тялото ми, а душата ми Бог пази. Който я е създал!“ Като видял, че мъченията не могат да склонят Саприкия да се отрече от вярата, управителят го осъдил на смърт.

Повели свещеника, но шествието било спряно от Никифор, който паднал пред Саприкия и му казал: „Мъчениче Христов, прости ми, ако съм виновен пред тебе!“ Но Саприкий с гняв се отвърнал от него. Никифор продължавал да го моли: „Мъчениче Христов! – повтарял той – прости ми, ако аз като човек съм съгрешил пред тебе. Ти скоро ще получиш мъченически венец от Христа, понеже не си се отрекъл от Него и твърдо си изповядал Неговото свято име. Прости ми преди смъртта си!“ Саприкий не искал дори да отговори на Никифор…

Войниците, които го отвеждали на смърт, се чудели как може един човек пред смъртта си да таи толкова злоба и омраза. Попитали Никифор: „Тоя човек отива на смърт. Той вече не може да ти вреди. Защо трябва толкова настоятелно да го молиш за прошка?“

– Вие не знаете какво желая аз от изповедника Христов, – отговорил Никифор – но Бог знае това.

Когато дошли на определеното място, Никифор трети поискал прошка от Саприкий. „Моля те, мъчениче Христов, прости ми, ако аз като човек съм съгрешил пред тебе. Писано е “ Искайте и ще ви се даде, аз искам от тебе прощение“.

Но Саприкий останал неумолим. Не смекчил гнева си. Не приел молбата на брата си и Господ го наказал за неговото жестокосърдие. Господ, праведният Съдия, отнел благодатната сила, която го укрепявала сред мъченията. И сърцето на Саприкий, немилосърдно и жестоко, се изпълнило веднага с малодушен страх от смъртта. Когато дошло времето да наведе глава под меча, той веднага се отрекъл от Христа и извикал с висок глас: „Не ме убивайте! Ще направя всичко, каквото заповядват царете. Ще се поклоня на боговете и ще им принеса жертва“.

Тия думи ужасили Никифор. „Какво правиш, възлюбени брате? – извикал му той. – Опомни се, не се отричай от Господа! Не изгубвай небесния венец, който ти си сплел чрез много страдания! Ти вече стоиш пред вратата на чертога Христов, и Господ ще ти даде вечен живот за временната смърт, която ще приемеш за Неговото име!“ Но увещанията на Никифор останали безполезни. Саприкий затворил сърцето си за гласа на любовта и милосърдието, и то сега останало глухо и за спасителните съвети. Той повторил отречението си. Тогава Никифор, обръщайки се към войниците, извикал: „Мене със смърт накажете! Аз съм християнин!“ Един от войниците се затекъл при управителя и му разказал, че Саприкий се отказал от Христа, но един друг, на име Никифор, се обявил за християнин и бил готов да умре за вярата си. Управителят заповядал да освободят Саприкий, а на Никифор да отсекат главата. Никифор радостно склонил глава под меча.

Източник: pravoslavieto.com