Световната банка: Глобалната икономика ще нарасне с 4% през 2021 г., българската – с 3,3%


Очаква се глобалната икономика да нарасне с 4% през 2021 г. след прогнозирано свиване от 4,3% през 2020 г. Това обяви днес Световната банка, която обаче предупреди, че нарастване на коронавирусните инфекции и евентуално забавяне в разпространението на ваксините биха могли да ограничат възстановяването до темп от едва 1,6% тази година.

В юнския си доклад институцията залагаше на глобален икономически спад от 5,2% за 2020 г.

Новата полугодишна прогноза на Световната банка сочи малко по-слаб срив на активността, предизвикан от пандемията от COVID-19, в сравнение с предишната оценка, но и по-голям натиск върху възстановяването, което все още е подложено на значителни рискове в низходяща посока.

При успешно овладяване на пандемията и по-бърз ваксинационен процес глобалният растеж би могъл да се ускори до близо 5% тази година, се отбелязва в доклада Глобални икономически перспективи.

Институцията очаква икономиката на Китай да нарасне със 7,9% през 2021 г. след 2%-овия темп на растеж за миналата година.

Без Китай, нововъзникващите и развиващите се икономики ще отчетат съвкупен растеж от 3,4% за тази година след свиване от 5% за 2020 г., се допълва в януарската прогноза.

Новата вълна от инфекции спря съживяването на развитите икономики, започнало през третото тримесечие, и сега се очаква техният общ брутен вътрешен продукт (БВП) да се увеличи с 3,3% през 2021 г., а не с 3,9%, както първоначално се предвиждаше, отбелязва Световната банка.

От институцията прогнозират 3,5% икономически растеж за САЩ за тази година след свиването от 3,6% за миналата.

БВП на еврозоната ще нарасне с 3,6% след прогнозен спад от 7,4% за 2020 г.

Икономиката на Япония, която се сви с 5,3% през току-що приключилата година, вероятно ще отчете растеж от 2,5% през 2021 г.

За българската икономика Световната банка е понижила прогнозата си за растежа за тази година до 3,3% спрямо 4,3% в юнския доклад. През 2022 г. институцията очаква растежът ни да се ускори до 3,7%.

За отминалата година прогнозната оценка за България е икономически спад от 5,1% в сравнение с първоначално прогнозираното свиване от 6,2%.

 

Вижте още:

ЕК даде положителна оценка на българската икономика

Британската икономика изпадна в рецесия след най-тежкия срив в Европа заради пандемията