Свиленград гласува бюджета. Изграждат нов център в стара сграда на стрелбище


свиленград

30 226 767 лева e бюджетът, който Свиленград прие за 2021 г.. От тях малко над 9,5 милиона са за инвестиционната програма на общината.

Акцент в програмата е изграждане на посетителски център за туристи на мястото на старото стрелбище в Мезек. Кметът арх. Карчев вече е подписал и договор за безвъзмездна финансова помощ за 192 837,73 лв. без ДДС.

Проектът включва строително-ремонтни дейности за пълно обновяване на полуразрушената двуетажна сграда на някогашното стрелбище в модерен посетителски център. Новият център ще бъде точно срещу Тракийската куполна гробница в Мезек. На първия етаж ще се обособи прожекционна зала, с функции и на конферентна. На втория етаж ще има две зали с интерактивно оборудване и обзавеждане, където чрез интерактивни модерни технологии ще бъдат представени историята и културата на района.

Снимки: община Свиленград

Проект на посетителския център.

В инвестиционната програма на община Свиленград за 2021 г. са планирани още:

строителство на нова детска градина „Снежанка”; подмяна на водопроводна мрежа на 13 улици в Свиленград и изграждане на ВиК на нови квартали; реконструкции на пътна инфраструктура в града и селата Студена, Костур, Левка, Сладун и Мустрак; благоустрояване на зелени площи; основен ремонт и саниране на ПГССИ „Хр. Ботев”; основен ремонт на читалището в село Младиново; основен ремонт на бул. „България”; изграждане на временен стационар за безстопанствени кучета и др.

Със средства от ЕС ще се довърши санирането на пет блока в кв. „Простор” и три блока в кв. „Изгрев”, ще се изгради изложбена зала към музея. Край река Марица ще се изгради и залеси нова алея за отдих.

Отделените средства за текущи ремонти, които общината е предвидила са в размер на 751 481 лева.

За благоустрояване са разчетени 8 166 848 лева, а най-големите пера са за изграждане, ремонт и поддръжка на улична мрежа – 5 129 826 лева, чистота – 1 108 780 лева, озеленяване – 588 373, улично осветление – 297 100 лева.