Posts Tagged: Агенцията по геодезия картография и кадастър

През извънредното положение 50% от услугите на кадастъра са били заявени онлайн

През извънредното положение 50% от услугите на кадастъра са били заявени онлайн

Данните на Агенцията по геодезия, картография и кадастър (АГКК) за двата месеца на извънредното положение показват, че всяка втора нейна услуга е била заявена по електронен път. За същия период 13 март – 13 май само преди година, техният дял е бил 25%, показват още справките на агенцията. От 13 март до 13 май тази година

В извънредното положение няма промяна в реда на издаване на скици, схеми и удостоверителни документи

В извънредното положение няма промяна в реда на издаване на скици, схеми и удостоверителни документи

Всички административни услуги, предоставяни от Агенцията по геодезия, картография и кадастър, които се изпълняват без уведомяване на заинтересованите страни в административното производство и без издаване на заповед по време на извънредното положение, се изпълняват по досегашния ред. Това се отнася и за едни от най-търсените услуги като изваждане на скици на поземлени имоти, скици на