Posts Tagged: безработни

НСИ отчита рязко увеличение на новорегистрираните безработни

НСИ отчита рязко увеличение на новорегистрираните безработни

Рязко увеличение на новорегистрираните безработни отчита Националният статистически институт (НСИ) за първата седмица на декември – над 14 200 души. Данните са от специализираното наблюдение на пазара на труда заради COVID-19. Регистрираните в бюрата по труда от 3-ти февруари, когато започна това наблюдение, до 6 декември, са малко над 361 000 души. Данните сочат, че

Новорегистрираните безработни отново са повече от постъпилите на работа

Новорегистрираните безработни отново са повече от постъпилите на работа

Новорегистрираните в Бюрото по труда безработни отново са повече от постъпилите на работа. Tова сочат данните на Националния статистически институт от специализираното наблюдение на пазара на труда заради COVID-19 за първата седмица на септември. От 3-ти февруари до момента регистрираните в бюрата по труда са общо малко над 264 000 души, а устроените на работа

С 96 000 са се увеличили безработните от COVID-19

С 96 000 са се увеличили безработните от COVID-19

Новорегистрираните безработни достигнаха малко над 218 000 души за периода от 3-ти февруари до 12-и юли. Това сочат актуалните данни на Националния статистически институт (НСИ) и Агенцията по заетостта от специалното наблюдение на пазара на труда заради COVID-19. За същия период постъпилите на работа от регистрираните в бюрата по труда са близо 122 000 души.


Държавата дава работа на 18 000 безработни

Държавата дава работа на 18 000 безработни

Над 18 000 безработни ще започнат работа по програми и мерки, предвидени в Националния план за действие по заетостта през 2018 г. Документът беше одобрен на днешното правителствено заседание. В него се предвижда над 10 600 души да бъдат включени в обучения, за да станат по-конкурентоспособни на пазара на труда. Финансирането на заложените дейности ще