час

Един час труд на българина е поскъпнал с 10%

Общите разходи на работодателите за един отработен час от наетите от тях лица нарастват с 10.0%. Това показват предварителните данни на Националния статистически институт (НСИ). Изследването е за четвъртото тримесечие на 2020 г.

В края на миналата година разходите за труд в индустрията са се увеличи с 4.6%, в услугите – с 8.2%, а в строителството – с 6.0%.

По икономически дейности през четвъртото тримесечие на 2020 г. най-висок ръст на общите разходи за труд е регистриран в сектор  „Образование“ – с 25.6%.

Следващи по увеличени са секторите „Хуманно здравеопазване и социална работа“ – с 24.7%, и
„Операции с недвижими имоти“ – с 20.5%.

Намаление на общите разходи за труд има в „Култура, спорт и развлечения“ – с 2.4%. Спад се отчита и в сектор  „Хотелиерство и ресторантьорство“ – с 0.9%.

От данните се забелязва също за значителен ръст спрямо предходното тримесечие на същата година. Тогава увеличението беше индексирано средно до около 3,6%.

През четвъртото тримесечие на 2020 г. спрямо същия период от предходната година  разходите за възнаграждение за един отработен час се увеличават с 10.0%. Другите разходи (извън тези за
възнаграждения) също имат увеличение – с 10.1%. 

Вижте още:

пазарът на спад

Сградното строителство бележи двуцифрен годишен спад през януари

По данни на НСИ през януари 2021 г. индексът на продукцията в сектор „Строителство“ бележи спад. Изчисленията показват, че е с 1.3% под равнището от предходния месец. А в сравнение със същия месец на 2020 година данните показват намаление от 6.4% на строителната продукция през януари т.г. Отрицателният темп на годишна база се определя и от отрицателния темп при сградното строителство, където намалението е с 11.0%. Това е и 12-и (дванедесети) пореден годишен спад. За последен път годишен ръст беше постигнат преди повече от година – през януари 2020 г. с 1,8%.

По данни на НСИ това е и първият двуцифрен спад в строителството на сгради от май 2020 г., когато все още бяха в сила част от мерките за локдаун заради коронавируса.

За разлика от сградното строителство обаче при гражданското/инженерното строителство е регистрирано повишение от 0.5%.

На месечна база, спрямо декември 2020 г., индексът на произведената строителна продукция, е под равнището от предходния месец. Продукцията от сградното строителство намалява с 1.8%, а от гражданското/инженерното строителство – с 0.7%.

За разлика от строителството, в търговията данните са доста по-оптимистични.

През януари 2021 г.се наблюдава нарастване на оборота при всички основни групи. По-съществен ръст на оборота в търговията на дребно с нехранителни стоки е регистриран при търговията на дребно с текстил, облекло, обувки и кожени изделия – с 37.0%. Търговията на дребно с фармацевтични и медицински стоки – с 5.8%.

Търговията на дребно с битова техника, мебели и други стоки за бита също бележи ръст – с 3.8%. Значителен спад е отчетен при търговията на дребно чрез поръчки по пощата, телефона или интернет – с 15.4%.

Въпреки движението на горе в много от секторите, конкретно сградното строителство не успява да „реабилитира“ от забавянето на оборотите, започнало в началото на миналата година. И макар да имаше спорадични ръстове, като + 4% през юни м.г., данните за спад в сектора са доста по-чести.

Вижте още:

За Q1 на 2020 г. във Велико Търново са издадени 20 разрешителни за строеж на жилищни сгради

През първото тримесечие на 2020 г. общинските администрации на територията на област Велико Търново са издали разрешителни за строеж на 20 жилищни сгради с 98 жилища в тях и с 9 818 кв. м разгъната застроена площ (РЗП) и на 30 други сгради със 7 167 кв. м РЗП, съобщиха от отдел Статистически данни – Велико Търново.

Броят на издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради е същият спрямо предходното тримесечие, жилищата в тях се увеличават с 38.0%, но разгънатата им застроена площ намалява с 5.4%. Издадените разрешителни за строеж на други сгради са по-малко с 16.7%, а общата им застроена площ – с 35.0%.

В сравнение с първото тримесечие на 2019 г.  издадените разрешителни за строеж на нови жилищни сгради в областта намаляват с 16.7%, броят на жилищата в тях – с 18.3%, а разгънатата им застроена площ – с 38.0%. При другите видове сгради  броят на издадените разрешителни за строеж се увеличава със 7.1%, докато общата им застроена площ намалява с 63.3%.

През първото тримесечие на 2020 г. в област Велико Търново е започнал строежът на 14 жилищни сгради със 116 жилища в тях и с 15 103 кв. м обща застроена площ, и на 20 други сгради с 10 137 кв. м РЗП.

Спрямо предходното тримесечие започнатите жилищни сгради намаляват със 17.6%,  докато жилищата в тях  са повече с 65.7%, а общата им застроена площ нараства с 41.1%. Броят на започнатите други сгради е по-малко с 4.8%, но тяхната РЗП се увеличава с 0.3%.

В сравнение с първото тримесечие на 2019 г. започнатите нови жилищни сгради намаляват с 22.2%, жилищата в тях – със 7.2%, а разгънатата им застроена площ – с 2.9%. При започнатите други видове сгради  се регистрира увеличение с 5.3%, докато общата им застроена площ спада с 12.8%.