детска градина

Още една детска градина за децата на Бургас

В Бургас започна изграждането на нова детска градина. Тя ще носи името „Морско конче“ и ще бъде филиал на най-близко намиращата се до нея ДГ „Раковина“ в ж.к. „Братя Миладинови“.

Новата общинска детска градина ще бъде издигната на мястото на несъществуваща от 1994 г. градина. Тя бе затворена поради сериозни конструктивни нарушения на сградата и липса на подходящи условия за отглеждане на децата.

С изграждането на „Морско конче“ ще бъдат разкрити 4 градински групи. Сградата ще бъде на 2 етажа и ще разполага с всички необходими налични ресурси и капацитет за осигуряване на отлични условия за отглеждане и възпитание на децата. На първия етаж ще бъдат разположени помещенията за 1-ва и 2-ра градинска група – съблекалня с преддверие, гардероб за децата, занималня с кът за хранене и спалня, санитарен възел, както и методичен кабинет, кухненски офис и здравен кабинет.

На втория етаж ще бъдат помещенията за 3-та и 4-та градинска група – съблекалня с преддверие, гардероб за децата, санитарен възел, занималня с кът за хранене и спалня, кухненски офис, физкултурно-музикален салон и учителска стая.

В новата детска градина ще има осигурен достъп за хора в неравностойно положение.

„Районът е атрактивен, поетапно променя облика си, като в новопостроените кооперации се заселват все повече млади семейства с деца, за които да се осигури място в детската градина“, посочва кметът Димитър Николов.

детска градина
Проектът ще се реализира върху терена на несъществуващата от 1994 г. детска градина

Освен „Морско конче“, местната администрация наскоро стартира и изграждането на още две детски градини – ДГ „Синчец“ в кв. „Горно Езерово“ и ДГ „Надежда“ в ж.к. „Меден рудник“.

Визуализация на проекта на новата детска градина:

детска градина
снимки: община Бургас

Вижте още:

Започва строителство на нова сграда на детска градина в квартал „Възраждане“

Новата сграда е за една яслена и две градински групи и ще бъде част от ДГ 119 „Детска планета“. Детското заведение ще разполага с просторни занимални и спални помещения, физкултурен салон, лекарски кабинет, кухня и сервизни помещения за пране и гладене.

Разгърната застроена площ на детската градина е около 1600 кв. м. Очаква се строителството да приключи в средата на 2022 г. Инвестицията е на стойност 2,7 млн. лв.

Теренът, на които се изгражда детската градина, е бил предназначен за жилищно строителство, но по предложение на кмета на района е преотреден за детска градина.

Новата сграда е част от тригодишната програмата на кмета Йорданка Фандъкова за изграждане на детски градини в София. В момента на територията на Столичната община се изграждат 15 нови сгради.

Пловдив

Две нови детски градини ще се изграждат през следващата година в район „Южен“, съобщи зам.-кметът на Община Пловдив с ресор строителство Пламен Райчев. Детска градина на бул. „Ал. Стамболийски“, на която бе направена първа копка през септември, вече е на кота 0. Изграждането и върви с ускорени темпове.

Предстои да стартира изграждането на още една забавачка в района, която ще бъде за 5 групи. Проектът е на стойност 3,5 млн. лв., които бяха спечелени от Община Пловдив по програма на Министерството на образованието и науката. Тя ще бъде построена в терен до ОУ „Стоян Михайловски“.

 

Вижте още:

Планират обособяване на квартал „Младост 5“ в София

Близо 5000 нови дървета са засадени в градска среда тази есен в София

Обявиха архитектурен конкурс за детска градина

Столична община обяви открит конкурс за изготвяне на инвестиционен проект за обект: Детска градина в кв. „Горна баня“, гр. София. Обектът се възлага в изпълнение на инвестиционната инициатива на Столична община за увеличаване броя на местата в общинските детски градини и ясли.

Сградата трябва да бъде проектирана за 2 яслени и 4 градински групи. С инвестиционния проект следва да се създаде проектна основа за изграждане на необходимата материална база, удовлетворяваща изпълнението на държавния образователен стандарт за предучилищното образование, като се създаде среда за учене чрез игра, съобразена с възрастовите особености и гарантираща цялостното развитие на детето, както и възможности за опазване на физическото и психическото му здраве.

Общата стойност на наградния фонд, предвиден за конкурсните проекти, класирани на първо, второ и трето място, възлиза на 30 000 лв., разпределен както следва:

  • Първо място  – 15 000 лв.;
  • Второ място   – 10 000 лв.;
  • Трето място    – 5 000 лв.

В конкурса могат да участват български или чуждестранни физически или юридически лица или техни обединения, както и всяко друго образувание, което има право да изпълнява услугата, съгласно законодателството на държавата, в която е установено. Конкурсните проекти се предават на български език.

В настоящия конкурс възложителят не поставя каквито и да е изисквания относно икономическото и финансово състояние на участниците, както и не поставя каквито и да е изисквания относно техническите и професионалните способности на участниците.

Общата стойност на средствата, предвидени за изработване на технически и работен проект за обекта от спечелилия участник, възлизат общо на 91 666 лв. без ДДС.

Пълната документация за конкурса е публикувана в раздел „Профил на купувача“ в сайта на Направление „Архитектура и градоустройство“ – https://platform.negometrix.com/PublicBuyerProfile/PublishedTenderInformation.aspx?tenderId=109519&companyId=20914.

Конкурсните проекти се подават в Деловодството на Направление „Архитектура и градоустройство” до 17,30 часа на 30.01.2019 г.

Източник: КАБ

Деца учат в рушаща се детска градина

Деца учат в детска градина пред разруха. От години стените на единственото детско заведение в Черноморец са напукани, а учители и родители очакват всеки момент сградата да пропадне. От снимките, които зрители изпращат на Нова телевизия, се вижда почти 4-сантиметрови пукнатини в основите на сградата. Отвън обаче детската градина изглежда добре и не дава никакви признаци за лошото състояние отвътре. Тя е строена през 1977 г., а през 1998 г. е правен основен ремонт, когато е пригодена и за детско учебно заведение.

„Притеснява ни това, че сградата не отговаря на изискванията за безопасност. Когато в една сграда се обучават деца, тя трябва да бъде сигурна и здрава. Преди известно време се наложи родители да помогнат с преместването на мебели в градината. Директорката ни беше споменала за проблема, но ние не го бяхме виждали. Когато дойдохме да помогнем ни стана ясно какво всъщност се случва на първия етаж”, каза в ефира на „Здравей, България” майката на едно от децата Анита Стоянова. Тя допълни, че децата се обучават на втория етаж, защото на първия положението е трагично.

Родителите казаха още, че от 2 години общината е уведомена за случая, но досега решение няма. Те смятат, че трябва да се вземат мерки преди да е станал инцидент.

„Открихме тези пукнатини при разместване на мебелите през 2016 г. за монтиране на интерактивна дъска. Сигнализирахме на общината. Тогава бяха само пукнатини. От общината дойдоха на оглед и говорихме за ремонт. С течение на времето, процепите растяха”, заяви директорът на детската градина „Делфинче” в Черноморец Галина Христова.

„С докладна от кметицата от есента на 2017 г. община Созопол работи по проблема. Комисия доказа, че конструктивно сградата е годна за обитаване. Единствено има вътрешни преградни стени и настилка, които трябва да бъдат ремонтирани”, каза представителят на Община Созопол г-н Христов. Той допълни, че ремонтът ще започне около средата на месец декември. Кметът на Черноморец Добри Добрев заяви, че е сигурен, че скоро общината ще намери изход.

Започва ремонт на училища и детска градина в Благоевград

НХГ „Св. Св. Кирил и Методий“, Трето ОУ „Димитър Талев“ и Пето СУ „Георги Измирлиев“, както и ДГ №8 „Вечерница“ ще бъдат обновени по спечелен проект на Община Благоевград за ‎‎‎3 923 211.00 лв. Предвижда се да се обнови и модернизира сградният фонд на НХГ „Св. св. Кирил и Методий“, Трето ОУ „Димитър Талев“ и Пето ОУ „Георги Измирлиев“. Ще бъде изграден и оборудван нов физкултурен салон към НХГ „Св. св. Кирил и Методий“. Предвижда се и поставянето на спортни уреди за трениране на открито в учебното заведение. Ще бъде построена нова сграда на ДГ № 8 „Вечерница“, което от своя страна ще осигури прием на допълнителна група деца. Ще се обновят съоръженията и площите за игра на децата в двора на детската градина.

Обновяването на училищата и новата детска градина ще подобрят цялостната среда за възпитание и обучение на децата на Благоевград. Предвижда се и поставянето на устройства за достъп на деца и ученици с увреждания.

Проектът „Обновяване и модернизация на образователната инфраструктура в Благоевград“ се финансира по приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие”, процедура BG16RFOP001-1.008 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие ‎‎‎2014-2020 Благоевград”. Безвъзмездната финансова помощ, която Министерството на регионалното развитие и благоустройството ще отпусне, е по ОП „Региони в растеж“ ‎‎‎2014-2020.

Детска градина – мечта

Кой би предположил, че най-готината детска градина в света се намира в Сидни, Австралия? Доста далеч, да, но по-важен е примерът и идеята, която тя дава на всички останали страни. Проектирана е от PAL Design, NUBO и се отличава с красиво пространство, много стратегически проектирано, което дава на децата най-доброто място за игра.

Детската градина с площ от 79 квадратни метра и е отворена и светла, благодарение на стената от големи стъклени прозорци. Интериорният дизайн се фокусира върху създаването на забавно и гъвкаво пространство, което е стимулиращо, безпроблемно осигуряващо достатъчно пространство за насърчаване на креативната и енергична игра. Според архитектите, районът е особено подходящ за деца в различните етапи на развитие и изучаване на околния свят. Цялостният дизайн е в минималистичен стил, който за премахва на ненужните мебели и оборудване. Това е достатъчно, за да накара децата да измислят собствени игри.

Детската градина разполага с обширна детска библиотека с кътчета за четене, зала за строителни игри и многобройни играчки за всички възрасти. Пространството дори разполага с кухненски бокс, който позволява на майстор готвачи да произвеждат разнообразие от здравословни ястия. И за онези моменти, когато на децата им трябва просто движение, има активна зона, която насърчава бягат, пускане по пързалки, катерене и др.

 

Детската градина и брястът

Детска градина Фуджи е Тачикава, Япония, е построена като пръстен около бряст с драматично минало. Конструкцията от стъкло, стомана и дърво позволява на децата да играят и да изследват двора и самото дърво.

kindergarten-around-tree-zelkova-fuji-tezuka-architects-34

Дървото е около 50-годишно и е било почти изкоренено по време на тайфун. Изглеждало сиво и безжизнено, но напук на всички очаквания, се възстановява напълно.

kindergarten-around-tree-zelkova-fuji-tezuka-architects-33

Преди да бъде построена градината през 2007 г., дървото е популярно място за разходки и катерене.

kindergarten-around-tree-zelkova-fuji-tezuka-architects-27

Прозорците на сградата гледат и към него, така че децата могат да го виждат непрекъснато.

kindergarten-around-tree-zelkova-fuji-tezuka-architects-29

В почивките или докато чакат автобуса, децата могат да играят на платформите около дървото.

kindergarten-around-tree-zelkova-fuji-tezuka-architects-321

Възрастните виждат само 2 нива, но за малчуганите местата за проучване са много повече и на места, недостъпни за големите.

kindergarten-around-tree-zelkova-fuji-tezuka-architects-20

Детската градина е проектирана от Tezuka Architects

Малчугани сами отглеждат зеленчуците за храната си на покрива на детската градина

Ако искате да изградите общество, което оценява устойчивия растеж и отговорността към околната среда, най-добрата инвестиция е да се започне с образоване.
Това е подходът, избран от Vo Trong Nghia Architects във Виетнам. Те  наскоро проектираха устойчива детска градина с достъпен зелен покрив-биоградина. Разпложена в Донгнай в югоизточната част на Виетнам, градината с формата на възел е построена с енергоспестяващи функции и е готова да образова деца в предучилищна възраст за важността на грижите за околната среда.

 

Построена в тропическия климат на Виетнам, градината има спираловиден зелен покрив. Той  може да остане тучен целогодишно и има всички шансове да осигури повече от достатъчно храна за 500 деца в предучилищна възраст. Възловидната форма на сградата образува три вътрешни двора, които предлагат защитено и удобно пространство за игра за децата. Тези външни пространства за игра са свързани със зеления покрив, който пък играе ролята на класната стая. Тук децата могат да се научат как да отглеждат своя собствена храна.

Под зеления покрив класните стаи и закритите пространства са защитени от слънцето чрез бетонни ламели.
Рециклирани материали, рециклиране на вода, соларно захранвано отопление и енергийна ефективност са заложени още при проектирнето на сградата, за да научат децата за процесите за пестене на енергия. Тази екологична ЦДГ с елементи на органично земеделие е получила и Сребърен сертификат като пилотен проект на LOTUS, зелена рейтингова система от Съвета по зелени сгради във Виетнам.

farming-kindergarten-rendering farming-kindergarten-rendering  farming-kindergarten-courtyard  Vo-Trong-Nghia-Architects-farming-kindergarten