Posts Tagged: доклад

Дистанционната работа повишава риска от бърнаути – по-голяма умора при служителите

Дистанционната работа повишава риска от бърнаути – по-голяма умора при служителите

Продължителната дистанционна работа засяга все повече различни направления, касаещифизическото и психическото състояние на служителите. Според доклада Workspace ecosystems of the future, изготвен от консултантската компания Cushman & Wаkеfield и Center for Real Estate and Urban Analyses, рискът от т. нар бърнаут (професионално прегаряне) расте в резултат от продължителната работа вкъщи. Служителите посочват, че се чувстват

Близо 300 000 кв. м складови и логистични площи са в строеж в София

Близо 300 000 кв. м складови и логистични площи са в строеж в София

През изминалата 2020 г. пазарът на индустриални площи успя да задържи активност, макар и с по-малки обеми спрямо рекордната предходна година. Завършени за собствено ползване или отдадени под наем бяха общо 95 401 кв. м. Данните са от доклада на консултантската компания Cushman & Wakefield Forton. Общият обем модерни складови и логистични площи в София