роботика

Покана за проекти в областта на когнитивната роботика

От 1 март, в рамките на проект VOJEXT, стартира процедура за набиране на проектни предложения в областта на когнитивната роботика. Поканата е насочена към иновативни МСП в сферата на когнитивните автономни системи, колаборативната роботика, изкуствения интелект, информационните и комуникационните технологии.

Ще се финансират между 5 и 8 проекта, които предлагат решения на едно от 7 технологични предизвикателства, свързани с внедряване и приложение на разработената в рамките на проекта роботизирана ръка – кобот.

Максималното финансиране, което може да спечели един проект, е до 100 000 евро. А общият размер на безвъзмездните средства в рамките на поканата е 450 000 евро. Освен финансиране, наградените проекти ще получат експертна подкрепа от международни ментори.

Процедурата ще бъде отворена до 30 април 2021 г., а кандидатстването ще се извършва електронно. Изпълнението на проектите е предвидено да започне през м. юли 2021 г., а продължителността – между 9 и 12 месеца.

Предвижда се да бъдат проведени три уебинара, които да предоставят повече информация на потенциалните кандидати.

Проект VOJEXT се изпълнява в рамките на програма „Хоризонт 2020”. Основната цел е да насърчи МСП към по-бързо внедряване на иновативни технологични разработки в производствените процеси. За тази цел, партньорите по проекта ще разработят ново поколение от автономни и когнитивни (познавателни) роботи (т.нар. коботи), които се управляват и наблюдават от кибер-физична система, позволяваща ефективно планиране и контролиране на производствения процес.

източник/снимка: БТПП

общини спешна помощ

8 варненски общини с финансова инжекция от над 1.5 млн. лв. за Спешната помощ

текст: Димитър Щерев

снимка: ОИЦ-Варна

В 8 общини във Варненска област ще бъдат изградени или преустроени филиали за спешна медицинска помощ. Това са Провадия, Белослав, Аксаково, Вълчи дол, Дългопол, Девня, Долни Чифлик и Бяла.

Строително-ремонтните дейности са в изпълнение на проекта „Подкрепа за развитие на системата за спешна медицинска помощ“. Финансирането е в размер на 163 897 815 лв. и е осигурено по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., където бенефициент е Министерството на здравеопазването.

8-те варненски общини ще получат общо 1 555 887 лв., съобщиха от Областния информационен център.

В Белослав, Дългопол и Девня предстои преустройство на вече съществуваща база с промяна на функционалността на обектите и помещенията, докато в останалите общини ще бъдат построени нови сгради със стоманобетонна конструкция.

Предвижда се във всички центрове да бъдат извършени дейности по изграждане на навеси за линейки, рампи за вход и стълби за пациенти и линейки, ремонт на козирки, монтаж и довършителни работи по парапети, полагане на изолации, прозорци, витрини, изграждане на интериорни стени, облицовки с плочки, боядисване, монтаж на врати, доставка на санитарно обзавеждане, полагане на ВиК и ел. инсталации, прекарване на интернет връзки, инсталиране на генератори, монтаж на станции за кислород и съоръжения за инсталации, системи за пожарна безопасност и др.

За изпълнител на строително-монтажните дейности на филиалите за спешна помощ в Провадия, Белослав, Аксаково и Вълчи дол е избрана фирма, посочила прогнозна стойност за обектите съответно 248 078 лв., 153 742 лв., 220 611 лв. и 226 162 лв.

За Дългопол са отпуснати 125 215, 35 лв. Девня ще получи 118 380 лв. Долни Чифлик – 231 003 лв., а Бяла – 232 693 лв.

Договорите с избраните фирми са вече подписани и са със срок на изпълнение 24 месеца, 18 от които са за строително-монтажни дейности.

 

Вижте още:

 

Правителството отпусна 8,7 млн. лева по бюджетите на 8 общини

 

Плащат 770 000 лв. за ремонт на подлеза при Румънското посолство в София

 

университет проект

„Красива България“ финансира проект на ТУ – Габрово

УС на програмата „Красива България“ е одобрил проект на Технически университет – Габрово за благоустрояване на територията до Учебен корпус 1.

Общата стойност на проекта е 342 982 лв.

Безвъзмездната субсидия е 119 975 лв., а останалите средства са от университетския бюджет.

Строително-ремонтните дейности ще обхванат площ от 10 декара между учебни корпуси 1 и 5. Предвидено е обновяване на паркинг зоната. Прилежащата алейна мрежа ще бъде основно рехабилитирана с нови настилки, тротоари и стъпала.

Включено е парково обзавеждане с пейки, пикник маси, велосипедни стойки и съдове за отпадъци. Планирани са затревяване и засаждане на дървесни и храстови видове, монтиране на LED осветители, видеонаблюдение и поливна система, които сега липсват. Срокът за изпълнение е до края на месец ноември 2021 година.

Междувременно стана ясно, че Община Габрово също очаква финансиране на 12 проекта по националната кампания „Чиста околна среда – 2021 г.“ на Министерството на околната среда и водите. Десет от проектните предложенията са за селата и две – за града.

Общата стойност на подадените заявления е 119 932.20 лв, а заложените цели – изграждане на зони за отдих, почистване и облагородяване на общински терени.

Предложени са кътове за отдих в селата Армените, Враниловци, Гъбене, Дебел дял, Драгановци, Златевци, Райновци, Чарково, Яворец и Янковци. Включено е обновяване на съществуваща детска площадка и кът за отдих на ул. „Свищовска“ в Габрово.

За всеки от класираните обекти ще бъдат предоставени средства до 10 000 лв, като дейностите разчитат и на доброволния труд на гражданите.

В рамките на кампанията за финансиране на обща стойност 19 414.61 лв кандидатстват и местни детски и учебни заведения. Те ще могат да получат до 5 000 лв, за да реализират своите инициативи. В целите на всеки проект са заложени дейности за повишаване на екологичната култура и самосъзнание, формиране на позитивна нагласа към природата, затвърждаване на умения и желание за опазване на околната среда у хората.

Очаква се одобрените проекти да бъдат обявени до края на месец февруари.

бюджет троян

Троян подготовя провеждане на процедури по ЗОП за изграждане на нов социален център

В края на 2020 г. Община Троян спечели 100% безвъзмездна финансова помощ за “Подкрепа за деинституционализация на социалните услуги за възрастни и хора с увреждания“ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. 

Общата стойност на проекта „Изграждане на център за грижа за лица с психични разстройства в с. Дълбок дол, община Троян“ е 569 957,35 лева.

Основната цел на проектното предложение е да осигури подходяща и ефективна социална инфраструктура, допринасяща за предоставяне на нови качествени социални услуги за лица с увреждания и възрастни хора в съответствие с Плана за действие за периода 2018-2021 г. за изпълнение на Националната стратегия за дългосрочна грижа.

Срокът на изпълнение е 24 месеца, т.е. до м. Октоври 2022 г.

Проектното предложение предвижда изграждане на Център за грижа за лица с психични разстройства в село Дълбок дол, община Троян с капацитет 15 места и включва строителство и доставка на необходимото обзавеждане и оборудване.

За изграждане на центъра е предвиден основен ремонт и преустройство на сградата на бившето училище в село Дълбок дол, община Троян. Проектът предвижда оформление на външното прилежащо пространство, съобразенo със спецификата на целевата група, както и паркинг за автомобили с четири паркоместа. Архитектурното решение включва обособяване на 9 бр. единични стаи, като две от тях са предвидени за трудно подвижни лица, и 3 бр. двойни стаи, като една от тях също е предвидена за трудно подвижни лица. Предвидени са стаи за терапия, групови занимания и дневен престой, стаи за персонала, както и кухненски бокс с трапезария. Предвидени са мерки за достъпна архитектурна среда.

Процедури по реда на ЗОП за избор на изпълнители на дейностите по проекта са в процес на подготовка и провеждане.

Аналогичен проект в община Кюстендил вече е в ход.

Заместник кметът на община Кюстендил Радмила Ангелова обяви на пресконференция, че проектът „Изграждане на Център за грижа за лица с психични разстройства“ в село Копиловци започваСтойността на финансовата помощ е 569 289 лв.

Проектът трябва да бъде завършен до 23 ноември 2022 година.

Бизнесът вече може да кандидатства за помощ пред НАП

От днес бизнесът, засегнат от ограничителните мерки срещу COVID-19, може да кандидатства пред Националната агенция по приходите (НАП) за помощ до 150 000 лв. оборотни средства.

„Подпомагането на компаниите, което ще се осъществи по оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност”, е на обща стойност 156 млн. лв.”, заяви министърът на икономиката Лъчезар Борисов.

Срокът за кандидатстване е две седмици.

Фактическото пристигане на парите при компаниите може да се осъществи, когато Брюксел даде зелена светлина на пренасочването на ресурс от оперативната програма, уточни Борисов като подчерта, че бизнесът може да кандидатства по схемата, дори ако ползва някоя от другите линии за държавно подпомагане в условията на COVID-19.

Допустими ще бъдат разходите, необходими за преодоляване на недостиг на оперативни средства, настъпил в резултат на заповедта на министъра на здравеопазването”, каза Лъчезар Борисов.

Различните компании имат право на 10 или 20% от оборота за подпомагане, уточни Галя Димитрова, изпълнителен директор на НАП.

„Процент от оборота на конкретните обекти, реализиран през периода на 2019 г., съответстващ на периода, през който обектите са преустановили дейност през тази година.”

Милена Кръстанова от агенцията поясни, че ако едно предприятие има обекти в и извън МОЛ, ще трябва да подаде заявление само за обекта с преустановена дейност.

 

Вижте още:

Бизнесменът Бобоков с обвинение за незаконно притежание на антични ценности

24 лв. компенсации на ден за работниците в затворените бизнеси

kuror

Над 4500 работодатели получават подкрепа по инструмента SURE в условията на пандемия

Максимално бързо предоставяме нашето решение на Народното събрание, за да има възможност в кратки срокове страната ни да започне да прилага инструмента SURE. Така ще допълним националните ни усилия за преодоляване на пандемията и на социално-икономическите и последици за работниците и самостоятелно заетите лица. Това заяви министър-председателят Бойко Борисов на днешното извънредно правителствено заседание, на което Министерският съвет прие решение, с което предлага на Народното събрание да ратифицира със закон Споразумението за заем между Европейския съюз като заемодател и Република България като заемополучател.

В рамките на заседанието министърът на финансите Кирил Ананиев отбеляза, че чрез европейския инструмент се очаква средно месечно между 4500 и 5000 работодатели да бъдат подкрепяни за запазване на около 140 000 служители и работници.

Максималният размер на средствата, които Европейският съюз може да отпусне на България по инструмента SURE, e 511 000 000 евро, с 15-годишен максимален среден срок до падежа. Срокът на разполагаемост на предоставената финансова помощ е 18 месеца, считано от 30-и септември 2020 г.

Споразумението произтича от чл. 8, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2020/672 на Съвета от 19 май 2020 г., с който се създаде Европейският инструмент за временна подкрепа с цел смекчаване на рисковете от безработица при извънредни обстоятелства вследствие на пандемията от COVID-19, известен като „инструментyt SURE”. На 7 август беше отправено официално искане от страна на Република България за финансова помощ по линия на инструмента SURE. Споразумението беше подписано от министъра на финансите Кирил Ананиев на 26.11.2020 г. и от Европейската комисия на 11.12.2020 г.

 

Вижте още:

57% от служителите нямат усещане за благополучие и удовлетвореност, когато работят от вкъщи

Превеждат по 1000 лв. на личните лекари, работещи с пациенти с COVID-19

Фондът на фондовете ще кредитира проекти за намаляване на битовите отпадъци

Фондът на фондовете (ФнФ) пусна на пазара нов финансов инструмент, насочен към общините и дружествата за третиране на битови отпадъци. Целта е да се повиши  инвестиционният потенциал на частни и общински предприятия за реализиране на проекти за намаляване на депонирания отпадък от домакинствата в страната.

За първи път ФнФ ще предоставя директно финансиране на крайни получатели. То ще бъде под формата на индивидуални кредити, отпускани съвместно с банки и администрирани от тях.

Фондът ще осигурява до 90% от размера на всеки заем.

Инвестиционните кредити ще бъдат със срок на погасяване до 20 години, а кредитите за оборотен капитал, свързан с инвестицията, трябва да се върнат в срок до 5 години. Парите трябва да бъдат усвоени до края на 2023 г.

Заемите са предназначени за общини, които не използват безвъзмедни средства за същите цели; за предприятия с вече сключени договори с местните власти за третиране на отпадъци, както и за нестопански организации с пилотни или демонстрационни проекти, за които не са отпуснати грантове.

Те могат да кандидатстват за финансиране, като изпратят на ФнФ попълнено заявление за участие на електронен адрес office@fmfib.bg или на хартиен носител на адрес: София 1606, бул. „Едуард И. Тотлебен“ 30-32. Чрез заявление за участие до същите адреси търговските банки могат да заявят проекти за съвместно финансиране. Крайният срок е 30 юни 2021 г.

На електронна поща office@fmfib.bg, както и на тел. 02 801 40 50, може да се получи допълнителна информация за условията за финансиране.

Новият финансов инструмент за инвестиции в сектор „Отпадъци“ е със средства от Оперативна програма „Околна среда“ 2014 – 2020 г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд на ЕС. Той се изпълнява по силата на финансово споразумение, подписано между ФнФ и Министерството на околната среда и водите.

 

Вижте още:

42 млн. лв. антикризисен ресурс от Фонда на фондовете вече е на пазара

„Репортери без граници“ с препоръки към България за подобряване на медийната среда в страната

840 туроператори и турагенти подадоха заявления за европейската помощ от 10 млн. лв.

840 туроператори и туристически агенти подадоха заявления за помощта от 10 млн. лв. по оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност 2014-2020”. Бюджетът на всички постъпили предложения е над 64,131 млн. лв. Срокът, в който всички крайни потребители можеха да подават своите заявления за европейско финансиране, изтече на 20 октомври 2020 г. в 16:30 ч.

Предстои предложенията да бъдат разгледани. В рамките на процедурата всеки от кандидатите имаше право да заяви в проектното предложение стойност до 10% от оборота за 2019 г., но не повече от прага на de minimis от 200 000 евро, или 391 166 лв.

Целта на проекта е да се осигури оперативен капитал за справяне с последиците от COVID-19 кризата за български малки, средни и микропредприятия, извършващи туроператорска и/или туристическа агентска дейност по Закона за туризма.

Подаването на проектните предложения се извършваше изцяло по електронен път, чрез попълване на опростен уеб базиран формуляр за кандидатстване чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020).

По инициатива на вицепремиера и министър на туризма Марияна Николова Министерството на туризма стана директен бенефициент по програмата за европейско финансиране. След проведени срещи и преговори с браншовите организации и Министерство на икономиката бе подписано споразумение за предоставяне на европейско финансиране в подкрепа на туристическия бранш.

Средствата следва да бъдат използвани за покриване на текущите нужди на кандидатите и извършване на разходи за оперативен капитал, чиято стойност се калкулира в стойността на предоставяната туроператорска/туристическа агентска услуга.

Вижте още:

Голям интерес на чужденците към дестинациите за здравен туризъм

Селският туризъм бележи ръст заради коронавируса

60 на 40 продължава до края на годината

Мярката 60 на 40 за запазване на заетостта ще продължи да действа до края на годината – това предвижда правителствено постановление, което е публикувано в днешния брой на Държавен вестник.

Предвижда се срокът на действие на мярката да се удължи от 1-ви октомври до 31-ви декември, като това е второто и по ред удължаване.

Средствата за запазване на заетостта ще се изчисляват в размер 60 на 100 от размера на осигурителния доход за август 2020 г.

Предвижда се в обхвата на действие да се включи и така нареченият „случаен превоз” в туризма.

От лятото мярката действа по нов дизайн с акцент върху хотелиерството и ресторантьорството като един от най-засегнатите сектори в коронакризата.

На заседание на Тристранния съвет миналата седмица синдикатите и бизнесът дадоха висока оценка на мярката в сегашния и вид и беше отчетено, че благодарение на нея след обявяването на извънредното положение до момента, са съхранени близо 300 000 работни места.

Те поискаха срокът на действието и да бъде удължен и след 1 януари 2021 г. и това да се регламентира законово, например с разпоредба в Кодекса за социално осигуряване.

Вижте още:

НОИ с електронен достъп до данните за изплатените средства по 60 на 40

Работодателите ще получат още 450 млн. лв. от Фонд „Безработица” по мярката 60/40