Ямбол

Нов собственик за част от бившите „Пехотински казарми“ в Ямбол

Трима са били кандидатите, участвали в търга на Министерството на отбраната за част от бившите „Пехотински казарми“ в Ямбол. Тайното наддаване е било за поземлен имот с площ от 98 398 кв.м, застроен с 28 броя сгради, става ясно от заповед, публикувана на сайта на МО.

Новият собственик, спечелил търга е фирма „Холдинг център“ АД. За част от бившите „Пехотински казарми“ в град Ямбол фирмата е обявила цена от 7 200 000 лева.

Интересът към този имот показва, че Ямбол е привлекателен град за инвеститори, коментират от общината. Теренът на бившите казарми е едно от прилежащите градски пространства и е с важно значение за развитието на Ямбол.

От местната администрация също така припомнят, че неговото неизползване и изоставяне от Министерството на отбраната през 2002 година е доведело до рушене на сградите.

Все още няма информация за бъдещите намерения на инвеститора за развитието на имота.

При предстоящото проектиране ще се изисква спазване на подходяща улична регулация. Тя трябва да отговаря на стандартите на града, предупреждават от общината. И допълват, че след проведени вече разговори с министъра на отбраната Красимир Каракачанов, Община Ямбол отново ще подаде ново искане за прехвърляне на по-голямата част от военните имоти в тези поделения.

Новият собственик:

Основната дейност на фирмата, придобила част от имота на бившите казарми, е придобиване, управление и продажба на участия в български и чуждестранни дружества. В това число и придобиване управление и продажба на облигации, патенти, финансиране на дружествата, в които Холдингът участва. Дружеството се представлява от Иван Стоянов Ярков.

Ямбол
Снимки: община Ямбол

Вижте още:

инвестират сътрудничество

Инвестират 6,7 млрд. лв. в 10 големи и 40 по-малки общини?

Да инвестират близо 6,7 млрд. лв. по Програма за развитие на регионите 2021-2027 г. предвиждат от Министерство на регионалното развитие и благоустройството.

В директния обхват на Програмата е заложено да бъдат включени 10-те най-големи града. Предвижда се да се включат и още 40 по-малки градски общински центъра в страната.

Програмата ще финансира и мерки в областите, които ще бъдат засегнати от прехода към неутрална икономика. На този етап това са Перник, Кюстендил и Стара Загора. 

Първият приоритет за интегрирано градско развитие е на стойност 1,131 млрд. лева.

Той ще е за десетте основни центрове на растеж. Това са общините Видин, Плевен, Русе, Велико Търново, Варна, Бургас, Стара Загора, Пловдив, Столична община и Благоевград.

Допустими ще са инвестиции в инфраструктурни проекти в областта на здравеопазването, образованието, социални дейности и култура. Както и за спорт, туризъм и културно наследство, жилищното настаняване, енергийна ефективност и обновяване на жилищни и обществени сгради. Подобряване на градската мобилност, ремонт на пътна инфраструктура и безопасност и развитие на функционални връзки също са включени. Ще се финансират и мерки за зелена градска инфраструктура и сигурност в обществени пространства, насърчаване на икономическата активност и др.

Вторият приоритет на програмата е интегрирано териториално развитие на регионите, който е с бюджет от 2,461 млрд. лв.

Достъп до него ще имат  40 градски общини. Това са Враца, Ловеч, Лом, Монтана, Троян, Габрово, Горна Оряховица, Севлиево, Разград, Свищов, Силистра, Добрич, Търговище, Шумен, Сливен, Ямбол, Нова Загора, Айтос, Карнобат, Казанлък, Свиленград, Харманли, Димитровград, Кърджали, Хасково, Асеновград, Велинград, Смолян, Пазарджик, Пещера, Панагюрище, Карлово, Ботевград, Гоце Делчев, Дупница, Кюстендил, Перник, Петрич, Самоков и Сандански. Те ще могат да изпълняват аналогични инфраструктурни проекти, както и такива за зелени инвестиции, мерки за насърчаване на икономическата активност и др.

Третият приоритет на програмата е „Справедлив енергиен преход“.

Той ще се изпълнява по линия на Фонда за справедлив преход при условие, че разработените за целите на неговата реализация териториални планове бъдат одобрени като част от ПРР 2021 2027.  Проектобюджетът на приоритета е 3,1 млрд. лв. Основна цел е осигуряването на подкрепа за регионите и секторите, най силно засегнати от прехода към климатична неутралност. Мерките, които ще бъдат финансирани, ще се определят на база идентифицираните в съответните териториални планове за справедлив преход нужди и необходими инвестиции за конкретната територия.

Ще се реализира ли инвестицията обаче тепърва предстои да се разбере. След официалното изпращане на проекта на Програма за развитие на регионите 2021-2027 г.  за одобрение от страна на ЕК. Преди това МРРБ ще организира и обществено обсъждане и консултации. Те ще се проведат онлайн на 9 април 2021 г., от 11:00 часа, през приложението WebEx.

Вижте още:

Варна проекти

1/2 милиард за Варна. Как ще се харчи Бюджет 2021?

Общинският съвет прие бюджета на Община Варна за 2021 г. след близо двучасови дебати, съобщиха от пресцентъра на Общинския съвет. Финансовата рамка е в размер на 556,7 млн. лева и е с 64,63 млн. лева по-висока от предходната година.

По време на заседанието кметът Иван Портних коментира, че новият бюджет ще даде възможност за радикална крачка напред по отношение на облагородяването на междублоковите пространства и подобряване на инфраструктурата в обхвата на целия град.

„Целта ни е във всеки един район на града, във всяко едно междублоково пространство, хората да получат съвременна градска среда.“, допълни още Иван Портних.

Бюджетът е рекорден, без да бъдат увеличавани местните данъци и такси. Той отново е втори по размер в страната след този на София.

Прогнозните приходи по бюджета на общината са в размер на 488,07 млн. лева. От тях 279,1 млн. лева, с 65 млн. лева повече спрямо 2020 г., са за местни дейности. Останалите близо 209 млн. лева са за делегирани от държавата дейности. 68,63 млн. лева ще бъдат осигурени по европейски проекти и програми.

Приоритети в тазгодишния бюджет са: подобряване на градската среда, утвърждаване на Варна като Град на знанието и икономическо развитие. Същевременно бюджет 2021 остава фокусиран към гражданите и бизнеса, засегнати от COVID-пандемията, което го характеризира и като антикризисен.

Увеличение на средствата има почти по всички пера. Най-сериозно е то за функция „Образование“ – близо 165 млн. Лева. Ще се инвестират значителни средства в подобряване на образователната инфраструктура и създаване на по-качествена работна среда за учители и ученици. Предстои изпълнението на амбициозна програма за строителството на 12 нови сгради и пристройки на детски градини, ясли и училища.

Капиталовата програма е за 182 млн. лева. Макрорамката на функция „Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда“ е в размер на 157,3 млн. лева. Инвестиции ще бъдат направени в инфраструктурата във всички квартали на Варна.

Част от мащабните проекти са: пълно обновяване на „Кайсиева градина“, „Владислав Варненчик“ – II и III м. р.; проектиране на реконструкция на бул. „Цар Освободител“ – в участъка от бул. „Васил Левски“ до пътен възел Летище; предпроектни проучвания за скоростен екологичен транспорт (леко метро); проектиране и изграждане на ново мостово съоръжение през Кокарджа дере, свързващо улица „Генерал Георги Попов“ и улица „Подвис“ (за улеснение на много хора в района).

В сферата на екологията са предвидени над 5 млн. лева за озеленяване и 3,2 млн. лева – за осветление.

За здравеопазване в общинския бюджет тази година са заложени 26,3 млн. лева.

С над 22 млн. лева ще разполага Варна за социално осигуряване, подпомагане и грижи. Срещу 2,9 млн. лева шше стартира нова социална услуга „Асистентска подкрепа“. Тя ще осигури почасово подпомагане за 728 нуждаещи се.

Проектобюджетът за функция „Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело“ е в размер на 19,8 лева.

От тях 1 млн. лева са за финансиране на проектите по фонд „Култура“. Община Варна ще продължи да работи върху естетизацията на градската среда в кварталите и възстановяването на културно-историческата памет чрез поставяне на паметни знаци на бележити личности.

Увеличение има на бюджета на общинската програма „Спорт“ за 2021 г. Той е в размер на 1,8 млн. лева, а фокусът тази година ще е върху организацията на спортни събития от световен и европейски ранг, за което са заделени близо 650 хил. лева.

анаеробна инсталация бургас

Единствената в страната анаеробна инсталация ще е в Бургас

В Бургас започна изграждането на първата по рода си в страната анаеробна инсталация за преработка на разделно събрани биоразградими отпадъци. С нея ще се осигури допълнителен капацитет за процеса по сметосъбиране и сметопреработка. Проектът се изпълнява в партньорство между общините Бургас, Поморие и Несебър.

Инсталацията ще разполага с едни от най-съвременните уреди и системи за извършване процесите по преработка на отпадъците. Ще работи на принципа на естествен процес, при който разграждането на отпадъците се извършва от специални бактерии при пълна липсата на кислород. Вследствие на този процес ще се получава компост и метан, от който ще се произвежда електричество и топлинна енергия.

Капацитетът на бъдещата анаеробна инсталация е за преработка на 30 652 тона биоразградими отпадъци годишно. Ще разполага с 8 биореактора, биогаз система, система за перколата, газ хранилище и системи, както и мобилно оборудване. Инсталацията за компостиране ще има 6 тунела.

На символичната първа копка при старта на строителните дейности присъстваха кметът на Бургас Димитър Николов, кметът на Поморие Иван Алексиев, зам.-кметът на Бургас Весна Балтина, представители на Община Несебър и дружеството, което проектира и изгражда съоръжението, написаха от община Бургас.

Благодаря на останалите две общини за партньорството по реализирането на този проект. Изключително голямо предизвикателство ще бъде събирането на биоразградимите отпадъци и превръщането им в електричество, което да се ползва. Чрез прилагането на този проект България ще успее да защити по-добри нива в оползотворяването на биоразградими отпадъци и превръщането им в зелена енергия“, каза кметът Димитър Николов.

Това е нашата първа стъпка в усилията, които Европа полага в тази посока. Това е един много голям и амбициозен проект. Екипът, който работи по него, полага много усилия и се надявам през 2023 година да се поздравим с една много добра работеща инсталация“, допълни зам.-кметът Весна Балтина.

Проектът на първата по рода си анаеробна инсталация за страната ни.

С пускането в експлоатация на анаеробната система ще се удължи животът на новата клетка на регионалното депо в резултат на намаляването на количествата отпадъци, оставяни за обезвреждане в него. От друга страна изграждането ѝ ще допринесе за намаляване на емисиите парникови газове в атмосферата. 

Анаеробната инсталация се изгражда в Северната промишлена зона при ул. „Крайезерна“ в Бургас, в района на пречиствателната станция за отпадни води. Реализира се по Проект „Изграждане на анаеробна инсталация за разделно събрани биоразградими отпадъци на територията на регион Бургас“. Той се осъществява с безвъзмездна финансова помощ и собствено финансиране от трите общини, което се разпределя между партньорите, както следва: Община Бургас – 54,61 %; Община Несебър – 33,38 %; Община Поморие – 12,01 %.

Теренът, на който ще бъде изградена бъдещата анаеробна инсталация. Снимки: община Бургас

Меден рудник

Меден рудник в Бургас: строителството продължава

Меден рудник – най-големият жилищен комплекс в Бургас –  ще сдобие с нов парк и спортен комплекс. Инвестициите и облагородяването в квартала, който само допреди няколко години определено не беше сред най-атрактивните локации за избор на ново жилище, продължават.

На мястото на пресушеното блато в близост до Битака ще има нов парк и спортен комплекс.

Първият етап на проекта, който трябва да стартира в рамките на текущата година, предвижда “поляната” (както местните наричат тези “зони”, твърде често наподобяващи и сметища) да се превърне в облагородена паркова зона върху площ от няколко декара – с алеи, детски кътове и зони за отдих.

Поляната в ж.к. Меден рудник, която трябва да се превърне в привлекателен парк за жителите.

 

Да бъде парк! Облагородяването в Меден рудник започва…

При следващия етап на проекта, който може би ще е най-рано през 2022 г., тъй като към момонта не са предвидени средства в бюджета, ще бъдат изградени спортна зала, футболно игрище и паркинг.

Бъдещият спортен комплекс в Меден рудник. Снимки: община Бургас

Вижте още: 

Ще строят Младежки международен център в Бургас

 

Култови цитати от български филми ще четем това лято по бургаските пейки

градско развитие

НПО-та и бизнесът с право на глас при проектите за градско развитие

Десетте най-големи общини в страната, които ще се финансират по приоритета за интегрирано градско развитие на управляваната от МРРБ Програма за развитие на регионите 2021-2027 г., ще се подпомагат от експертни звена и комитети.

В новите териториални органи ще бъдат включени експерти на местните администрации, регионални поделения на държавни структури, представители на неправителствения сектор, бизнеса, граждански организации и др., които ще имат ключова роля при преселекцията, подбора и изпълнението на проектни предложения за инвестициите в преобразяването на най-големите общински центрове. Т.е. общините Столична, Благоевград, Бургас, Стара Загора, Пловдив, Русе, Велико Търново, Варна, Видин и Плевен.

Целта на структурите е да се гарантира прилагането на принципа на партньорство при изпълнение на приоритета за градско развитие.

Всяка община сама ще формира новото звено за подбор със заповед на кмета. То пък ще има функции да организира и провежда публични информационни събития за разясняване изискванията за кандидатстване пред потенциалните бенефициенти, и провеждането на публични обсъждания на постъпилите проектни предложения. Изключение ще правят предвидените за включване в концепции за интегрирани териториални инвестиции проекти.

Новите експерти ще извършват и подбор за проектни предложения, проверка за административно съответствие и допустимост и подбор по качеството съгласно Плана за интегрирано развитие на общината.

Комитетът за подбор ще включва председател и заместник-председател без право на глас. Сред другите членове ще са представители на различни групи местни заинтересовани страни, двама представители на общината, трима представители на неправителствения сектор – юридически лица с нестопанска цел за общественополезна дейност, трима представители на бизнеса, един представител на териториалните статистически бюра на НСИ.

Ще има също и по един представител на национално представителни организации на работодателите, организации на работниците и служителите, представител на академичните среди, на регионалните колегии на камарите на архитектите и на инженерите в инвестиционното проектиране и Камарата на строителите в Република България.

В заседанията на комитета с право на глас ще бъдат представители на юридически лица с нестопанска цел – организации, работещи в сферата на равенството между мъжете и жените, социалното включване и интегрирането на маргинализираните групи, екологични организации и организации, работещи в сферата на образованието, науката и културата и Агенции за регионално развитие, извършващи общественополезна дейност на територията на областта, в която се намира съответната община, както и представители на икономическия сектор – по един представител на малки, микро и средни предприятия.

Вижте още: 

Как шведите създават зелени жилищни квартали

атракционен коплекс

Шумен кандидатства за изграждане на атракционен комплекс в града

Община Шумен се включи в конкурс за за изграждане на атракционен комплекс в града. Конкурсът е на българска фирма, световен лидер в създаването на атракционни съоръжения, която ще инвестира над два милиона лева в две български общини за изграждането на две съоръжения – Adventure Hub (атракционен комплекс, съчетаващ в себе си много и различни забавления) и Rollglider (съоръжение за свободно летене).

Теренът, който предлага общината, е предварително подготвен и проектиран за създаване на атракционен комплекс, съобщиха от пресцентъра на местната управа.

Мястото се намира до един от входовете на Шумен и е в непосредствена близост до центъра на града. Върху площ от 80 дка общинската администрация предвижда оформянето на вторичен градски център, който да привлича посетители със забавления за деца и възрастни, за почивка и развлечения.

В района до момента са изградени многофункционалната спортна зала Арена Шумен, над 400 паркоместа, пешеходни и велоалеи, зони за отдих, детска и фитнес площадка. Предстои строителството на плувен басейн. Изградени са електрическа и ВиК инфраструктура, а също и кладенци за собствена поливна система на тревните площи в парковото пространство.

Теренът притежава всички предпоставки за изграждане на подобно развлекателно съоръжение за прекарване на свободното време на шуменци и гостите на града, както и да се превърне в модерна локация с характерен и запомнящ се архитектурен образ, уверяват от Общината.

Дали община Шумен ще спечели конкурса, ще стане ясно в края на месец април тази година.

сниммка: Община Шумен

международен център

Ще строят Младежки международен център в Бургас

Тази пролет започват строителните дейности за изграждане на модерен Младежки международен център в Бургас. Целта на проекта, с локация в жилищния комплекс “Меден рудник”, е да създаде притегателно място, в което младежите да имат възможност да се усъвършенстват, да общуват заедно, да работят по международни кампании и да реализират идеите си.

Центърът ще бъде изграден на приблизително 1800 кв. м. площ и ще има един основен и два допълнителни по-малки етажа с различни зони и помещения – детски кът, смарт офиси, студиа с различни направления – изкуство, наука и предприемачество, зони за отдих, леглова база и кафетерия.

На първия етаж е предвидена голяма мултифункционална зала със сгъваеми трибуни за 180 седящи места и сцена с възможност за разделяне на две по-малки зали с озвучителна и осветителна техника. Ще има и амфитеатрална част, co-working зона за научни, образователни и други проекти, изложбена част и кафене.

Второто ниво на сградата е за смарт офиси и апаратна за провеждане на мултимедийни онлайн и стрийминг конференции.

Третото ниво ще бъде предназначено за отдих и временно настаняване на гостуващи екипи от други градове и държави. Ще има общо 13 стаи с по 2 легла и тераса, на която също ще се провеждат занимания на открито.

Изграждането на центъра се очаква да завърши до март 2022 година.

В него ще работят основно младежи. Екипът ще бъде избран и обучен месеци преди откриването на сградата и ще има задачата да „запознае“ връстниците си с новото „място” и възможностите, които предлага.

Обавиха и старта на конкурса за изработка на оригинално лого на бъдещия ММЦ, а крайният срок за подаване на предложения е 25 април 2021 г.

Центърът се реализира по проект „Създаване на Младежки международен център Бургас” с финансовата подкрепа по програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“, на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП) 2014-2021 г.

Партньор на Община Бургас в реализиране на проекта е Община Рейкявик, Исландия.

Снимки: Община Бургас

облагородяване варна

Започва мащабно облагородяване на градската среда във Варна

текст: Димитър Щерев

снимка: Иван Портних{Fb}

Мащабно ще е облагородяването на градската среда във Варна през тази година. Това съобщи в личния си профил във Фейсбук кметът на града Иван Портних.

Той публикува част от предложенията за ремонт на улици и междублокови пространства, включени в проектобюджета за 2021 г., който трябва да бъде разгледан от Общинския съвет.

Обектите са във всички райони на града, като част от мащабната ни програма за подобряване на градската среда в междублоковите пространства и ремонт на по-малките улици в обхвата на целия град. Сигурен съм, че ще имаме възможност да добавим и още нови обекти през тази година, пише още Иван Портних.

Списъкът, който публикува, съдържа следните обекти:

Реконструкция на ул.“Мадара“ – в участъка от ул. „Д-р Железкова“ до ул. „Явор“.

Благоустрояване на междублокови пространства в район „Владислав Варненчик“, II-ри микрорайон, включително основен ремонт на ул. „Петър Дертлиев“ и ул. „Асен Разцветников“. Благоустрояване на пространствата в карето между бул. „Царевец“ – ул. „Караагач“ – ул. „Мир“ – бул. „В. Левски“ – бул. „Осми приморски полк“, чрез изграждане на детски площадки, зони за отдих, спортни площадки, озеленяване и др. на територията на 17 микрорайон, район Приморски. Основен ремонт на ул. „Акация“.

През тази година се предвижда и належащата от дълго време реконструкция на улица от бул.“Първи май“ към рибарско пристанище Карантината, включително и обособяването на обръщач в края й.

В проектопредложението от страна на кметската администрация до Общинския съвет са включени и облагородяване на междублоковото пространство, в обхвата на карето ул. „Тодор Влайков“, ул. „Христо Македонски“, ул. „Константин Доганов“, ул. „Филип Тотю“, междублоковото пространство, в обхвата на карето ул. „Д-р Пискюлиев“, ул. „Парижка комуна“, ул. „Кракра“, ул. „Дрин“, ул. „Л. Бенковски“ и ул. „Хараламби Ангелов“, междублоковото пространство, в обхвата на карето ул. „Отец Паисий“, ул. „Оборище“, бул. „Сливница“, бул. „Владислав Варненчик“, междублоково пространство, в обхвата на карето ул. „Хаджи Димитър“, ул. „Пирин“, бул. „Сливница“, ул. „Г. С. Раковски“, междублоковото пространство, в обхвата на карето ул. „Патриарх Евтимий“, ул. „Дунавски лебед“, ул. „Български орел“, бул. „Владислав Варненчик „.

В мащабния проект за тази година е включена и естетизация на междублоковото пространство, в обхвата на карето ул. „Отец Паисий“, бул. „Цар Освободител“, ул. „Пирин“, ул. „Македония“, междублоковото пространство в 17-ти м. р., заключено между бул. „Царевец“, бул. „Васил Левски“ и бул. „Осми приморски полк“, междублоковото пространство в 23-ти м. р., заключено между бул. „Васил Левски“, ул. „Студентска“, бул. „Осми приморски полк“ и ул. „Мир“ и много други във всички райони на морската столица.

Ще се реконструират и изградят велоалеи.

Ще бъдат подменени тротоарните настилки на редица улици.

През годината ще се реализира проект „Изграждане, пристрояване, надстрояване и реконструкция на детски ясли, детски градини и училища на територията на община Варна” – индикативната стойност на проекта е в размер на 41 200 000 лв., в т.ч. финансиране от централния бюджет 31 200 000 лв. и съфинансиране от община Варна до 10 000 000 лв, нова детска градина за 4 групи, физкултурен салон, кухненски блок и котелно стопанство в УПИ ІV-131 „за детска градина“, ул. „Хъшове“ №2 и др.

В проекта е предвиден и разширение на училище ОУ „Васил Друмев“, пристройка към съществуваща сграда, изграждане на нова профилирана природоматематическа гимназия (ІІІ ПМГ „Акад.Методий Попов“), изграждане на начално училище за ученици от І-ви до ІV-ти клас с 2 подготвителни групи на мястото на старото Климатично училище), изграждане на нова сграда на гимназията с преподаване на чужди езици „Йоан Екзарх“.

Ще бъде проектиран и изграден нов мост през Кокарджа дере, свързващ улица „Генерал Георги Попов“ и улица „Подвис“, ще бъде извършена реконструкция и модернизация на Зоопарка, ще бъде завършен основния ремонт на стадион „Спартак“ и др.

Вижте още:

Завърши изграждането на новото рибарско пристанище в местността Карантината