Posts Tagged: градоустройствена практика

Програма за София: проучването приключи. Какво показа анализът?

Програма за София: проучването приключи. Какво показа анализът?

Софияплан обяви резултатите от първия етап – проучването – от подготовката на Програма за София – новият план за интегрирано развитие на Столична община, чрез който ще се насочва програмното финансиране от Европейския съюз за периода 2021-2027. За целите на проучването общинското предприятие направи подробни анализи на актуалното състояние и тенденциите в развитието на икономиката,

Анализ на избраните примери от световната градоустройствена практика

Анализ на избраните примери от световната градоустройствена практика

Във връзка с предстоящото изменение на Общия устройствен план (ОУП) на Столична община е направен анализ на избрани примери от световната градоустройствена практика. Инициативата е на общинското предприятие Софияплан, което разработва заданието за изменение на плана. Подготовката на анализа е възложена на  Павел Янчев – архитект и урбанист, живеещ и работещ в Брюксел, но със силна