архитектурна изложба

Хасковските архитекти с първа архитектурна изложба в града

Регионалната камара на архитектите в Хасково откри своята първа архитектурна изложба в града. На 15 винила на централната пешеходна улица „Отец Паисий“ са изложени работите на 19 архитекти от града и от областта. Сред тях са вече реализирани проекти, такива, които в момента се изпълняват, и предстоящи.

Първата архитектурна изложба в града представя промишлено и жилищно строителство, паркови и площадни пространства и детски площадки.

По покана на председателя на Регионалната колегия на КАБ арх. Нина Танчева за официалното откриване на изложбата в града пристигна лично председателят на Камарата на архитектите в България арх. Владимир Милков. Председателят на КАБ поздрави арх. Танчева и хасковските архитекти за идеята. Пожела им изложбата да бъде експонирана и в София, а цифровият й вариант да бъде представен на сайта на професионалната организация.

„Впечатляващ е стремежът на колегите за изграждане на хармонична и функционална градска среда. Хасково заслужава такава изложба, надявам се тя да е успешна“, сподели председателят на камарата арх. Нина Танчева.

Станислав Дечев и арх. Нина Танчева.

В тази изложба е представено и част от архитектурното бъдеще на Хасково, допълни от своя страна кметът на общината Станислав Дечев и благодари на Камарата за доброто партньорство. „Вие, архитектите, сте медиаторите между инвеститорите, администрацията и собственото Ви естетическо усещане. Затова аз разчитам на Вашата експертиза и държа заедно да реализираме все по-красиви и професионални решения за модернизиране на градската среда“, каза още Дечев.

До средата на месеца в центъра на града всеки гост и жител на Хасково може да разгледа изложбата, представяща част от най-атрактивните и модерни архитектурни решения на 19 хасковски архитекти.

хасковските архитекти
хасковските архитекти
Хасковските архитекти с първа архитектурна изложба в града.

Вижте още:
Над 12,2 млн. евро се предоставят за развитие на малки и средни фирми в областите Благоевград, Смолян, Кърджали и Хасково

Над 12,2 млн. евро ще бъдат предоставени за развитие на малките и средни фирми по пилотна мярка в пограничните райони на България и Гърция. Средствата се осигуряват от съуправляваната от Министерството на регионалното развитие и благоустройството Програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Гърция – България 2014-2020 г.

Мярката бе предложена като приоритет в настоящия програмен период от страна на МРРБ като особено важна стъпка за развитие на граничните региони. По този начин бизнесът в тях има достъп до европейски средства за модернизация на производството. Целта е да се повиши конкурентоспособността, като се стимулира растежът на нови и съществуващи фирми чрез разширяване на икономическата им дейност до нови пазари и продукти.

В рамките на поканата за набиране на проектни предложения, обявена преди близо година, бяха  получени 55 проекта. 36 от тях отговарят на условията и са одобрени да получат финансиране. Стойността на отделните проекти е между 300 000 и 600 000 евро, от които 65% субсидия и 35% собствен принос на кандидатите.  Така, със собственото финансиране на организациите, общата сума на проектите ще достигне близо 19 млн. евро.  Първоначално обявеният бюджет на поканата възлизаше на 10 млн. евро.

От българска страна участват само малки и средни предприятия, регистрирани в областите Благоевград, Смолян, Кърджали и Хасково.

Финансирани са проекти на фирми в областта на производството на хранителни продукти, тъкани, компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти, строителни изделия от неметални минерални суровини, събиране и рециклиране на материали, устойчив туризъм, култура, спорт, развлечения и здравеопазване.

Въведен е и допълнителен критерий, даващ приоритет за подкрепата на производствени предприятия.

Максималната продължителност на проектите е 3 години.

Повече информация за резултатите от Петата покана за набиране на проектни предложения по програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Гърция – България може да се намери тук.

Хасково обяви архитектурен конкурс „Паркова среда“

Община Хасково обяви обществена поръчка за идеен проект за парк до ДНА. Класираният на първо място проект ще получи 5 хиляди лева, на второ място три а на трето хиляда лева. Наградените проекти стават притежание на община Хасково.

На класираният на първо място участник ще бъде възложено да изготви и работен проект.

Максималната прогнозна стойност на бъдещия парк е 3 500 000 лева.

Срокът за подаване на идейните проекти е 30 март 2018 година.

За повече информация: КАБ.bg