Posts Tagged: кандидати за главен архитект на София

Впечатления от кандидатите за Главен архитект на София

Впечатления от кандидатите за Главен архитект на София

Арх. Илиян П. Николов* Тези впечатления изразяват степента на припокриване на демонстрираното от кандидатите с моето разбиране за профила на Главен архитект на София. Сложната отговорност на Главния архитект съдържа в себе си ръководство и контрол на дейностите по възлагане и одобряване на устройственото планиране и разрешаване на инвестиционното изграждане на общинската територия.   Административното