Posts Tagged: кандидатстване

Над 1000 заявления са подадени в първия ден от приема по мярка COVID

Над 1000 заявления са подадени в първия ден от приема по мярка COVID

В първия ден от приема по мярка 21 „Извънредно временно подпомагане за земеделските стопани и малки и средни предприятия, които са особено засегнати от кризата, предизвикана от COVID-19“ от Програмата за развитие на селските райони за периода (ПРСР) 2014-2020 г бяха подадени над 1000 заявления. Във всяка от областите Бургас, Хасково и Силистра са подадени

Днес е последният ден за кандидатстване за безплатна екопечка

Днес е последният ден за кандидатстване за безплатна екопечка

Днес е последният ден, в който столичани могат да подават заявленията си за получаване на безплатна екопечка. Формулярите за кандидатстване за програмата, по която старите енергонеефективни и замърсяващи печки могат да бъдат заменени с нови безплатни и екологични отоплителни уреди, се подават в районните администрации. Изискванията към кандидатите са сведени до минимум. Най-важно условие е наличието

МОН предлага онлайн кандидатстване за българи от чужбина

МОН предлага онлайн кандидатстване за българи от чужбина

Платформа, предоставяща възможност за онлайн кандидатстване в български държавни университети, разработи Министерството на образованието и науката. Платформата ще е полезна за българи от чужбина и граждани на Северна Македония, които желаят да продължат обучението си в нашата страна. Заради пандемията от COVID-19 тази година няма да се провежда традиционният изпит – тест по български език,