Posts Tagged: огради

Защо за вълнообразните огради са нужни по-малко тухли, отколкото за стандартните?

Защо за вълнообразните огради са нужни по-малко тухли, отколкото за стандартните?

Британците са известни със своите странности. Една от най-известните е мивката с две кранчета. По-малко известни са вълнообразните тухлени огради, които ефектни и съевременно доста икономични. Макар и на пръв поглед да не изглежда така, всъщност те са доста по-икономични в сравнение със стандартните. Причината е,че за изкраждането им се използват много по-малко тухли. Ако се

Как да изберем най-подходящата ограда

Как да изберем най-подходящата ограда

Огромният брой стилове и материали на огради може да ви порази. Стиловете и видовете огради са толкова много, че е трудно дори да си ги представим. След това има половин дузина материали, които могат да отговорят на нуждите на двора ви. Що се отнася до бюджета за поставяне на ограда, дори това може да стане объркващо.

Габионите – повече от строителство

Габионите – повече от строителство

Габионите имат широко приложение при строителството на гравитачни подпорни съоръжения за подпорни стени и укрепване на откоси. Укрепване на диги, склонове, свлачища, пътища и магистрали. При хидротехнически съоръжения за изграждане на водни канали, корекции на реки, морско строителство и защита от ерозия, както и в редица архитектурни и ландшафтни проекти. Габионите са взаимосвързани пространствени елементи от