Posts Tagged: онлайн търговия

Пазаруването онлайн повиши търсенето на складове

Пазаруването онлайн повиши търсенето на складове

Мерките за ограничаване дейността на физическите обекти, доведе до ръст на онлайн търговията. За да се справят с обслужването на този тип поръчки, куриерските компании и търговците с онлайн магазини предприемат действия по реорганизация на логистиката и доставките си. Резултатът е засилен интерес към складови площи до 1000-2000 кв. м в рамките на София, показват