Posts Tagged: пари за общините

4,5 млн. лв. са предвидени в бюджета на МРРБ  за подпомагане на общини за изработването общи устройствени планове

4,5 млн. лв. са предвидени в бюджета на МРРБ за подпомагане на общини за изработването общи устройствени планове

Малко над 4,5 млн. лв. са предвидени в бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за финансово подпомагане на общини за изработването на общи устройствени планове през тази година. Съгласно Закона за устройство на територията на министъра на регионалното развитие и благоустройството е възложено разпределянето на предвидените в държавния бюджет средства за изпълнение на