Възстановяването на офис пазара ще започне през 2021 г.

Пазарът на бизнес имоти посреща 2021 г. с очакване на първи знаци за възстановяване на глобалната и местните икономики и за постепенно съвземане, обобщават от консултантската компания Cushman&WakefieldForton. Очакванията на консултантите са за трайни промени в начина, по който оперират най-засегнатите от коронавирус кризата сектори, като търговски площи, хотели и офис площи.

Отминаващата 2020 година беше белязана от изключителни колебания на пазара на бизнес имоти, както и с взаимно противоречащи си тенденции. От една страна икономическият спад, вълните на затваряне и силно ограничените пътувания имаха негативен ефект върху почти всички сегменти от пазара, от друга страна положителните новини около ваксините дават надежда за положителен обрат през следващата година”, коментира Михаела Лашова, управляващ партньор на Cushman&WakefieldForton.

Според нея в условията на продължаващо разпространение на COVID-19 и на новините за нов щам на вируса всяка прогноза, дори в краткосрочен план, е с голяма доза условност. Независимо от това обаче явления, като работата от къщи и пренасянето на пазаруване, срещи и забавления в онлайн пространството вече имат сериозен ефект върху редица индустрии и сегменти от пазара на имоти.

Офис площи

Макар и офис сградите да не бяха принудително затворени, кризата с коронавируса доведе до трайни промени в сектора. Най-значимата от тях бе нарастващият дял на работата от къщи и замразяването на плановете за релокации и разширения на редица компании. Според глобалния партньор на Forton – Cushman&Wakefield, в по-дългосрочен план този тренд ще прерасне в работа от всякъде, а много компании ще заложат на екосистема от работни площи, включваща централен и изнесени офиси, дома, споделени офиси и др. Прогнозите са това да даде стимул за развитие на споделени офис пространства, както самостоятелно, така и като част от концепциите на големи офис проекти.

Нашите допитвания до собственици на офис сгради и ключови наематели показаха, че под 30% от служителите работят от офиса през последните месеци. Не очакваме това да се промени през зимния сезон, особено предвид новата вълна на затваряне на редица пазари. От пролетта нататък обаче очакваме постепенно завръщане на служителите на работните им места, което ще доведе и до по-голяма яснота за бизнеса от какви площи има нужда. Естествено, с уговорката процесът на ваксинация да е успешен и да няма нови негативни развития за пазара”, прогнозира Йордан Кръстев, мениджър „Офис площи” в Cushman&WakefieldForton.

Според него в близките тримесечия ще сме свидетели на продължаващ ръст на свободните площи в резултат от освобождаването на офиси и завършването на нови сгради. В допълнение стремежът за преотдаване на неизползвани квадратури от някои компании ще доведе до скрита незаетост на пазара. Това обаче едва ли ще доведе до сериозен дисбаланс между търсене и предлагане, тъй като завършването на някои проекти се забавя, а нови за момента не се започват.

Показателен е фактът, че завършените през 2020 г. офис сгради са с общо под 90 000 кв. м отдаваема площ при заявени в началото на годината значително по-големи обеми.

Ключово за развитието на пазара ще е връщането към икономически ръст и възстановяването на бизнеса на наемателите. Работата от къщи е устойчив тренд, но офисната култура, социалният елемент и екипната работа осигуряват растеж на бизнеса. Случи ли се това, много компании отново ще се нуждаят от разширения площите”, допълни Йордан Кръстев.

Търговски площи

Затварянето на моловете като част от противоепидемичните мерки доведе до цялостна промяна на пазара на търговски площи. От една страна много търговци акцентираха върху онлайн продажбите, от друга – по-гъвкави формати като ритейл парковете влязоха в полезрението на предприемачи и инвеститори.

Интересът към ритейл парковете не е нов. Дадохме индикация за него още миналата година, когато много търговци и дивелъпъри ги припознаваха като платформа за навлизане в по-малки населени места. Коронавирусът обаче добави нов акцент към този сегмент от пазара – развитието на проекти без закрити общи части, с директен достъп до магазините”, посочи Иван Граматиков, мениджър „Търговски площи” в Cushman&WakefieldForton.

Според него тези проекти ще останат в полезрението на купувачите заради безопасността, на търговците – заради по-малкия риск от затваряне на обектите им, на инвеститорите – заради стабилните приходи и доходност. По данни на Cushman&WakefieldFortonкъм края на 2020 г. в страната работят ритейл паркове с обща отдаваема площ над 170 000 кв. м, а нови проекти са в строеж.

Въпреки двете вълни на затваряне, сегментът на моловете също се справя добре. Нивата на свободни площи обаче нарастват, тъй като някои търговци затвориха част от магазините си, а други временно спряха експанзията си. Към есента на 2020 г. делът на незаетите площи в софийските молове е около 9%. След тримесечия на плавен ръст, през пролетта на 2020 г. наемите в търговските центрове в София отбелязаха лек спад до 36 евро/кв. м, но остават стабилни към края на годината. В ритейл парковете цените са без промяна, като за София се движат в рамките на 8-10 евро/ кв.м.

Индустриални имоти

Сегментът на логистичните площи е сред по-приспособимите в коронавирус кризата. Двигател е ръстът на онлайн търговията и нуждата от по-големи складови наличности. Това води до засилено търсене на логистични площи под наем и развитие на собствени проекти в София, като най-голям пазар и разпределителен хъб.

Пазарът на логистични площи е устойчив – с нарастващо предлагане на първокласни площи под наем в строеж и трайно нисък дял на свободни площи от общото предлагане. Очаквам балансът между търсене и предлагане да се запази и през следващата година”, коментира Жоро Ангелов, мениджър „Индустриални имоти и развитие на парцели“ в Cushman&WakefieldForton.

Добрите перспективи пред сегмента на логистиката и производствата доведоха и до активен пазар на строителни парцели. Навлизането на нови компании, развиващи логистични проекти, както и активността от страна на вече опериращите такива на пазара се очаква да доведат до траен ръст в предлагането на площи за складиране и обработка на товари. В същото време редица търговски и логистични компании започнаха проекти за собствени нужди, специализирани, фармацевтични, автоматизирани складове и строителство по поръчка. Очакванията са това да задържи високи обемите на ново строителство в сегмента, които за София варират между 160 000 и 240 000 кв. м през последните две години. В логистичните паркове около столицата наемните цени са без промяна и се движат в рамките на 4.2-4.5 евро/кв. м.

Инвестиционен пазар

Пазарът на инвестиционни имоти мина през забавяне през 2020 г. Много купувачи, особено чуждестранни инвестиционни фондове, временно се отдръпнаха заради опасения от слаба ликвидност и неяснотите около генерираните приходи и пазарната цена на активите. Наличието на свободен ресурс, задържането на лихвените нива и заявките за възстановяване на икономиката обаче са предпоставка за активизиране на пазара през 2021 г.

Наблюдаваме интерес основно от български инвеститори, които познават добре пазара и биха вложили пари дори в проекти с по-дългосрочен хоризонт на развитие. Това обещава добра реализация на имоти с потенциал за добавена стойност, при които има реалистични очаквания за цена от продавачите, отчитайки средносрочната несигурност на пазара. Потенциал за сделки има в офис сегмента и ваканционните имоти, както и за терени с потенциал за комплексно развитие”, обобщи Явор Костов, мениджър „Капиталови пазари” в Cushman&WakefieldForton.

Наблюдава се и интерес към придобиване на складови и логистични проекти, но за момента сделките на този пазар са единични, предвид разминаванията в цените между продавачи и купувачи.

Прогнозите за 2021 г. са сегменти, като ритейл парковете и логистичните бази, които показват стабилно развитие в кризата, да останат във фокуса на инвеститорите в бизнес имоти. Активен пазар се очертава и за малки офис сгради с отлична локация и дългосрочни договори за наем в София.

Според Явор Костов отличителен тренд за годината ще е излизането на пазара на имоти, които не са били за продан досега. Причината е преосмислянето на инвестиционните стратегии на някои собственици, които ще предпочетат да се разделят с активи без ключово значение за бизнеса им.

Доходността във всички сегменти на пазара се очаква да остане стабилна. За първокласни търговски центрове в София тя се движи около 7,5%, за първокласни офис сгради – около 7,75%, а за модерни логистични бази – около 8%.

 

Вижте още:

Арх. Цветомир Крумов: Пандемия, скафандри и пътуващ цирк. Тенденцията в офис площите…

Компаниите търсят начин да преотдават офис площи, за да оптимизират разходите си

Златото отново скочи над 1900 долара за унция

Цената на златото се е повишава с около 1% в понеделник. Притесненията на инвеститори и търговци заради новия коронавирусен щам от Обединеното кралство подкрепят предпазливите, без рискови, настроения на пазарите.

Според данните от днешната търговия, стойността на февруарските фючърси на златото на борсата в Ню Йорк Comex нарасна с 0,93% или с 17,65 долара – до 1906,55 долара за тройунция.

Мартенските фючърси за сребро поскъпнаха с 4,45% до 27 192 долара за унция. Инвеститорите са склонни да бягат от риска след новината за нова мутация на коронавируса във Великобритания. В събота Консултативният съвет на Обединеното кралство за нови и възникващи вирусни заплахи потвърди, че идентифицираният в страната вариант на коронавирус се разпространява с по-бързи темпове и изисква още повече предпазливост от населението.

Въпреки че новият щам на вируса, според предварителните оценки, може да бъде със 70% по-заразен от обичайния, все още няма нищо, което да предполага, че е по-опасен от гледна точка на смърт или хоспитализация. Освен редица европейски държави, както и Израел вече са спрели полетите от Великобритания. Традиционно златото е по-надежден актив, така че търсенето му се увеличава с нарастващата глобална несигурност.

Разпространението на коронавируса представлява значителен риск за икономическото възстановяване, тъй като увеличаването на инфекциите може да доведе до ново блокиране на редица дейности в държавите. От друга страна, разработването и въвеждането на коронавирусна ваксина в света поддържа увереността, че пандемията ще бъде поставена под контрол в дългосрочен план.

 

Вижте още:

Диманти по време на пандемия

Първият златен хотел в света отвори врати във Виетнам

Рекорден спад в продажбите на автомобили в Европа

Продажбите на леки автомобили в Европейския съюз са спаднали с рекордните 26,8% през първите 10 месеца на 2020 г., предизвикани от пандемията от COVID-19. Това се посочва в публикувания днес месечен доклад на Европейската асоциация на автомобилните производители (ACEA).

От януари до октомври 2020 г. броят на новите леки автомобили, регистрирани в 27-те страни от ЕС, възлиза на около 8 млн., което е с 2,9 млн. по-малко в сравнение със същия период на миналата година”, се подчертава в доклада. „Само през първите 10 месеца на годината има безпрецедентен спад в продажбите на автомобили с 26,8%”, се казва в публикацията.

Във водещите страни от ЕС най-значителен спад е регистриран в Испания – 36,8% и в Италия – 30,9%. Във Франция той е 26,9%, в Германия – 23,4%.

Докладът отбелязва, че след първите осем месеца спад, продажбите на автомобили леко са нараснали през септември (+3,1% в сравнение с август), когато икономическите ползи от лятното облекчаване на карантинните мерки започнаха да се усещат. Но през октомври, паралелно с възхода на втората вълна на пандемията, спадът се е възобновил и възлиза на 7,8% спрямо септември.

Продажбите на Фолксваген са спаднали с 28,9%, на Мерцедес с 16,7%, Пежо – с 26%, Рено – с 25,3%, Тойота – с 16,7% и Киа – с 15,8%.

Лидерите по спад са Смарт – със 78%, Алпин – със 76,9%, Лада – с 56,5%, Ягуар – с 50,4%, Опел – с 45,8%.

 

Вижте още:

Промените в Закона за е-търговията с по-добра защита при пазаруване в интернет

Българите компенсираха руското отсъствие на пазара на ваканционни имоти

Жилищните имоти 2020: Стабилни цени, нови купувачи и нов тип сделки

Все по-широк профил на купувачите на жилища и дигитализиране на имотния пазар – това са промените, които се наблюдават у нас в резултат на COVID кризата. Ценовите нива се запазват без съществена промяна и към момента няма индикации за понижение. Стабилен е и обемът на сключените сделки от началото на годината. Тези тенденции отчитат от компанита за недвижими имоти Имотека.

„Епицентърът на днешната криза не е близо до имотите, както през 2008 г. В конкретния случай този пазар ще бъде дотолкова засегнат, доколкото е функция на общата икономическа картина. Измененията в резултат от събитията тази година са по-скоро в профила на клиентите, техните мотиви и начините, по които се сключват сделки”, посочва Люба Атанасова, изпълнителен директор на Имотека.

По думите и, вече има сделки, при които страните се срещат физически едва на етап изповядване. „Виртуални разходки, онлайн огледи и депозити, предварителни договори с електронен подпис – тази картина вече е факт при нас. Стремим се да предложим дигитална услуга на този иначе консервативен пазар. Логично, това обогатява и профила на клиентите, чиято възрастова граница пада”, казва Атанасова.

Според нея, представителите на милениал поколението отдавна са сред ключовите купувачи на жилища в големите градове. Днес вече виждаме и хора от т.нар. Z поколение – хора около 25-годишна възраст.

„Това са много млади хора, IT специалисти, програмисти, софтуерни инженери, анализатори на данни. Обичайно работят за чуждестранни клиенти или в международни компании. Тези професии не са пряко зависи от т.нар. lockdown, което ги прави нискорискови и предпочитани клиенти на банките. Традиционно ползват и помощ от родителите си. Постепенно се утвърждават като значим процент от купувачите на жилищни имоти”, допълва още Атанасова.

Според нея, промени се наблюдават и в поведението на купувачите по отношение на времето, за което правят покупката.

„През последните месеци наблюдаваме по-динамично поведение от страна на купувачите. Те избират имот и скоро след това сключват сделка. Около 45% от тях купуват имота, за който първоначално са се обадили. Вземат бързи решения и избягват отлагане”, казва Атанасова.

Цени

С около 4% расте цената на двустаен апартамент през първите 9 месеца на 2020 г. в сравнение със същия период за 2019 г. При тристайните жилища покачването е със 7%, показват данните на Имотека.

Средни цени/кв. м (в евро) София

Квартал IX 2019 IX 2020 Изменение
Борово 1171 1247 6.45%
Витоша 1045 1072 2.58%
Гео Милев 1289 1354 5.04%
Дружба 885 949 7.23%
Иван Вазов 1650 1732 4.97%
Изток 1595 1696 6.33%
Красно село 1175 1248 6.21%
Кръстова вада 1212 1289 6.35%
Лозенец 1476 1578 6.91%
Люлин 862 896 3.94%
Манастирски ливади 1062 1108 4.33%
Младост 1265 1294 2.29%
Надежда 885 922 4.18%
Овча купел 934 979 4.79%
Хаджи Димитър 938 998 6.40%
Център 1486 1525 2.62%
Яворов 1572 1648 4.83%
София 1206 1267 5.03%

Източник: Имотека

Броят на сделките в по-високия ценови сегмент – над 100 000 евро, продължава да расте и през 2020 г. те още по-уверено доминират пазара. Делът им към момента е 38% от всички, следвани от покупките между 70 000 и 100 000 евро, които през 2018 г. представляваха най-същественият процент. Устойчив остава делът на покупките под 50 000 евро.

Ценови нива на сделките (евро)

януари-септември 2019 г. януари-септември 2020 г.
До 30 000 6% 6%
От 30 000 до 50 000 9% 9%
От 50 000 до 70 000 23% 20%
От 70 000 до 100 000 29% 27%
Над 100 000 33% 38%

Източник: Имотека

„Цената на сделките расте не толкова поради покачване в цената на квадратен метър, а поради измененито в профила на желания имот”, казва Юлияна Шехерова-Димитрова, мениджър в Имотека. „При нас купувачите се интересуват предимно от тристайни и многостайни жилища за собствено ползване. Двустайните имоти се купуват с инвестиционна цел, поради което търсенето при тях е концентрирано в централната градска част. Когато купуват за живеене обаче, клиентите стават по-взискателни по отношение на разпределението и пространството”, пояснява Шехерова.

По думите и партерни жилища със собствен двор при новото строителство и апартаменти с големи тераси при старото са хитът сред купувачите. Повишен интерес има и към градски къщи.

„Пандемията безспорно събуди у купувачите идеята да се сдобият с имот, който да им дава възможност за собствено пространство на открито. Тенденция за част от инвеститорите, още преди COVID периода, беше изграждането на проекти с партерни апартаменти с английски двор, вместо традиционните гаражи или малки търговски помещения. В общия случай клиентите купуват имоти с възможно най-обширни тераси. През последните месеци отчитаме и ръст не само в запитванията, но и в реалния брой сключени сделки за къщи”, допълва Шехерова-Димитрова.

Мотиви за покупка и продажба

Сигурно вложение на парите в нестабилни времена остава ключов мотив на купувачите да се сдобият с имот, извън нуждата от дом. Дори онези от тях, които нямат амбицията да го отдават под наем, считат, че в дългосрочен план това е позната и сигурна инвестиция.

По-разнообразни са мотивите на продавачите. Част от тях искат да се освободят от имот, който не съвпада с личните им нужди и да вложат парите в друг пасив. Расте и броят на хората, които през последните 9 месеца са продали апартамент, получил през тази година разрешение за ползване. Наблюдават се продавачи, които до момента са били на наемния пазар, но искат да излязат от него.

Ипотеки и отстъпки

Общо 16% ръст на сделките с кредити през третото тримесечие спрямо същия период на 2019 г., отчитат от компанията. Стабилни остават ипотеките и за цялото деветмесечие на 2020 г. Расте, макар и с малко, делът на заемите, които покриват над половината от стойността на сделката. Потребителските кредити, като опция за финансиране на покупка на имот, също са сред явленията на пазара през тази година.

Дял на ипотеките

януари-септември 2019 г. януари-септември 2020 г.
В брой 47% 41%
До 30% ипотечен кредит 3% 2%
От 31 до 50% ипотечен кредит 9% 10%
От 51 до 80% ипотечен кредит 18% 20%
От 81 до 100% ипотечен кредит 19% 20%
Потребителски кредит 3% 6%

Източник: Имотека

„Жилищното кредитиране устоява на ситуацията към момента и няма индикации за промяна. Банките са гъвкави и отпускат заеми с изгодни лихви. Внимателни са по отношение на клиентите си и ги консултират за най-изгодния за тях вариант”, пояснява Шехерова-Димитрова.

Според нея, отстъпки на пазара в момента почти не се правят. Изключение правят единствено силно надцецените имоти, чиито собственици вече са видели, че трудно ще стигнат до сделка без нужния компромис.

Наеми

Спад в активността на наемния пазар наблюдават от Имотека. С около 14% по-малко сделки за наем за сключени за периода януари-септември 2020 г. спрямо първите девет месеца на 2019 г. Според експертите една от причините е разминаването в очакчванията на двете страни, породено от неяснотата на пазара в краткосрочен план.

Прогноза

Поради липсата на индикации за спад в цените, от Имотека считат, че нивата краткосрочно ще останат неповлияни. По-видими изменения ще настъпят в други направления като поведението на купувачите, което ще става все по-сложно и многопластово.

„Трудните икономически времена, които ни предстоят, ведно със спада на възрастовата граница, ще направят процеса по сключване на сделка по-бавен и предизвикателен. Младите купувачи ще искат не просто двустаен апартамент с южно изложение. Те ще имат поредица от специфични изисквания, поведението им ще бъде трудно за прогнозиране. От ключово значение ще бъде посредниците да бъдат гъвкави, да изпробват алтернативни подходи към клиентите и да познават много добре поведението и вкусовете им. Предстои да видим осъвременяване на пазара на жилища с акцент върху силно индивидуализиране на тенденциите”, казва Люба Атанасова.

 

Вижте още:

Компаниите търсят начин да преотдават офис площи, за да оптимизират разходите си

Българите компенсираха руското отсъствие на пазара на ваканционни имоти

Българите компенсираха руското отсъствие на пазара на ваканционни имоти

Пазарът на ваканционни недвижими имоти остана стабилен през лятото на 2020 г. И макар чуждестранните купувачи да бяха възпрепятствани да сключват сделки на родното Черноморие, българските клиенти демонстрираха сериозна активност и компенсираха потребителите от чужбина. Това показва докладът на строително-инвестиционната компания Green Life Development & Resorts.

„Кризата с коронавируса повлия двустранно на пазара на имоти на Черноморието. От едната страна бяха чуждестранните купувачи. Макар те да проявяваха интерес към ваканционните апартаменти у нас, обстоятелствата на практика изключиха опцията за огледи. Имотният пазар е консервативен и дистанционни сделки се случват по изключение. За сметка на това, ситуацията направи българите много по-активни. Така, противно на очакванията, сделките ни за лято 2020 г. се запазват на нивата от миналата година”, коментира Теофил Петров, изпълнителен директор на Green Life Development.

Бюджетите на сънародниците ни не са по-различни от предходни години, отчитат още от компанията.

За апартамент с 1 спалня в комплекса в Созопол те плащат средно 65 000 евро, а за 2 спални – 100 000-110 000 евро.

„Част от купувачите ни през това лято бяха планирали сделка така или иначе, но кризата ускори темпа на плановете им. Имахме и клиенти, които взеха и реализираха решението си в рамките на този сезон. Това бяха българи, почиващи в чужбина, които не са си представяли, че този формат на ваканция може да бъде възпрепятстван. През последните 10 години са посещавали нашето Черноморие рядко или изобщо не са, но през този сезон преоткриха качествата му и дори решиха да се сдобият със собствен ваканционен имот тук”, пояснява Теофил Петров.

Все пак най-силният мотив на клиентите да се ориентират към покупка на жилище или вила на морето е търсенето на изгодни възможности за съхранение на парите.

„Около времето на извънредно положение се заговори за покупката на къща извън града като разумен начин за вложение на спестяванията в несигурни времена. Ваканционният имот винаги се е разглеждал като възможна добра инвестиция, но през 2020 година тази нагласа у потребителите се засили”, каза Петров.

От компанията посочват, че активността, замразена през март и април, се компенсира в края на сезона. Август и септември са месеците, в които са се случили по-голямата част от сделките за лятото. Расте и интересът на клиентите към ваканционните къщи.

„Семейства с малки или в училищна възраст деца, със средни към високи доходи, които живеят в големите градове – това бе най-често срещаният профил на купувачите на вили в Созопол. Част от тях живеят за постоянно в къщите и искат да пренесат стила си на живот и във „втория“ си дом”, коментира Екатерина Желяпова, търговски директор Ваканционни имоти, Green Life Development.

Най-желани остават апартаментите с една или две спални. Повечето сделки клиентите изплащат с налични средства, а не с ипотеки, което затвърждава стремежа към сигурно вложение на спестяванията.

От компанията не идентифицират промени в намеренията на руските собственици у нас. Те покриват дължимите такси, отдават жилищата си под наем с очакване, че след преминаването на пандемията ще могат отново да ги използват.

Купувачите през лятото на 2020 г. са склонни да купуват имоти, които все още нямат Акт 16.

„За нашите клиенти няма значение дали имотите са завършени или са на етап строеж, защото са уверени в устойчивостта на компанията. Интересът им е голям и при проектите, чието същинско изграждане все още не е стартирало. Вече над 30% от жилищата в обекта Park Site, строителството на който предстои да започне, са продадени”, допълва Желяпова.

По думите и, това, на което купувачите не са готови, е компромис с представата за втори дом на морето. Клиентите държат на комфорт и функционално разпределение на имота си, на заобикаляща среда в унисон с природата, на разнообразие от услуги и удобства, близост до плажа. Те имат две изходни точки за тези свои изисквания. От една страна, искат да осигурят собствената си качествена почивка. От друга – разглеждат имотите и като инвестиционни. За тях е важно имотът да е ликвиден и лесен за отдаване под наем.

През 2021 г. се очаква завършването на новата фаза на Айвазовски парк. В етап на строеж са и Town House и Beach Residence в Созопол. Предстои и изграждането на новия етап Park Site, отново в Созопол.

Вижте още:

Жилищните имоти 2020: Стабилни цени, нови купувачи и нов тип сделки

Пазарът на луксозни имоти възстанови 70% от обема си

Третото издание на единствения по рода си рибен пазар в София на 17-и и 18-и октомври на пазар „Ситняково”

Тази събота и неделя, от 10:00 до 22:00 часа, „Бакхус” организира третото издание на единствения по рода си рибен пазар в България.

Поглезете небцето си със специално приготвените сандвич от 100% ръжен хляб с домашно осолена сьомга, саламурика за рибни деликатеси, морски череши, тартар от сьомга, сьомга терияки с гама уакаме, тигрова скарида на грил, новозеландска мида, пролетни рулца със скариди и много други ароматни изненади.

Специално за “Fish Fest” и благодарение на нашите партньори, шеф Андре Токев ще ви предложи френска селска рибена супа с чеснов чипс или пък рибено севиче.

Сред приветливата атмосфера на обновения пазар „Ситняково”, ще бъде представена селекция от бели, червени и шампанизирани вина от бутикови български изби, както и от чужди региони.

Не сме пропуснали и високоалкохолните напитки, които се комбинират с  морски дарове и рибни деликатеси .

Специални награди очакват тези, които се разплащат с карта: романтичен спа и винено-кулинарен уикенд за двама в най-елитния хотел за вино и СПА, както и винен уикенд за двама в една от бутиковите изби в България.

Лятото си отива, но ароматите от него са все още тук.

Заповядайте да ги опитаме на 17-и и 18-и октомври от 10:00 до 22:00 ч на фона селектирана музика.

Партньор на фестивала са Пазари „Изток”.

Събитието има вход, който може да закупите предварително на bilet.bg

За нова информация и още подробности следете сайта: fishfest.bg

Вижте още:

Половината ни доходи отиват за храна и жилище

Ресторантьорите 9% ДДС и за доставка на храна за вкъщи

Европейският автомобилен пазар пое нагоре

Европейският автомобилен пазар бележи лек растеж за септември, стимулиран от продажбите на коли в Италия и Германия, сочат публикуваните днес браншови данни.

Регистрациите на нови леки автомобили са се увеличили с 3,1% на годишна основа до 933 987 бройки миналия месец, съобщи Европейската асоциация на автомобилните производители (ЕААП – ACEA).

Пазарът в Италия (ръст – 9,5%) и Германия (ръст – 8,4%) се възстановява.Във Франция (спад – 3%) и Испания (спад – 13,5%), от друга страна, тенденцията остава низходяща. Полша (ръст – 8%) и Белгия (ръст – 1%), които са съответно на пето и шесто място по продажби в ЕС, имат растеж.

Сред френските производители групата Рено (Renault), включваща марките Дачия (Dacia), Лада (Lada) и Алпин (Alpine) е с увеличение от цели 9,7% благодарение на продажбите на Дачия (скок от 35,4 на сто), но Пе Ес А (PSA) – Пежо (Peugeot), Ситроен (Citroеn), Опел/Воксхол (Opel/Vauxhall), Де Ес (DS) – отчита спад от 11,8%.

Вижте още:

Вече плащаме синя и зелена зона през Viber

“Автомагистрали” назначи 102 нови ръководители на проекти

жилища в София

Пазарът на луксозни имоти възстанови 70% от обема си

Активността на пазара на луксозни имоти през юни възвръща близо 70% от обема си спрямо нивата преди COVID кризата. Очакванията са за пълно възстановяване до края на годината, показват данните на консултантската компания за луксозни имоти UniqueEstates. Луксозният сегмент у нас е по-консервативен и затворен, което до голяма степен го предпазва от съществени глобални влияния, посочват експертите на компанията.

След като периодът на първоначалния ступор, последван от рязък спад на огледите и броя сделки отмина, динамиката на пазара се нормализира.

„Сходни са тенденциите на пазара за премуим имоти в международен план. Активността в цял свят се възстановява плавно, като пандемията се превърна в стимул за въвеждане на иновации при недвижимите имоти почти навсякъде. Следим ситуацията извън страната в Европа, Азия и САЩ, обменяйки опит с партньорите си от LuxuryPortfolio, които оперират в над 70 страни. Това, което отличава сегмента у нас, е липсата на външни клиенти и международни участници с значима тежест. Основен двигател тук е вътрешното потребление. Международните купувачи неизменно раздвижват пазара, привличайки капитал към този и други сектори на живота в страната, но ние по-скоро работим по транзакции на българи навън, отколкото обратното.“, коментира Весела Илиева, управляващ партньор в UniqueEstates.

От компанията отчитат ръст на запитванията и сключените сделки с къщи – сегмент, който обичайно се характеризира с повече предлагане и по-малко търсене. През последните месеци обаче вследствие на извънредните условия, купувачите, които традиционно избират апартамент за живеене, вече се интересуват от предлагането на къщи на сходни цени – между 400 000 и 600 000 евро.

Търсят се предимно новопостроени жилища, обзаведени и с двор, а като райони, освен Бояна и Драгалевци, могат да се обособят също Банкя и Горна баня.

Според експертите на компанията периодът на извънредното положение е дал възможност на по-заможните клиенти да отделят необходимото време и внимание за покупката на имот, в резултат на което през изминалия месец са финализирани множество сделки, отлагани във времето.

„Купувачите на висок клас жилища обикновено са много заети, често пътуват, тъй като са предимно от висшия мениджмънт или собственици на бизнес. Свободното време, което им остана, бе чудесна възможност за по-задълбочен преглед на пазара и провеждане на огледи. Благодарение на нашата реакция в този иначе напрегнат момент, успяхме да удовлетворим желанията им и да затворим ключови сделки“, допълва Весела Илиева.

Средносрочното наемане на имоти за живеене – на месечна или седмична база, все още е новост за българския пазар, но експертите от Unique Estates виждат сериозен потенциал в развиването на подобна практика. От една страна, тя дава възможност на семейство, живеещо в апартамент в центъра например, да наеме къща в Бояна за лятото, където ще разполага със собствен басейн и по-бърз достъп до планината. От друга страна, собствениците на тези имоти могат да получат по-висока доходност.

Въпреки слуховете за спад на цените, такъв не беше отчетен.

Собствениците на луксозни жилища обикновено нямат належаща нужда да продават и могат да си позволят да изчакат. Това дава допълнителна устойчивост на този сегмент и дългосрочна сигурност на вложенията. Ако човек притежава луксозен имот, той много трудно може да изгуби парите, вложени в него, дори по време на криза, твърдят експертите.

Докладът на Luxury Portfolio International сочи, че в тези несигурни времена част от купувачите, както и инвеститорите, се чувстват по-комфортно с резервни активи в недвижими имоти в сравнение с други инвестиционни инструменти. Портфолиото от имоти, представено чрез платформата на компанията, включва най-голямата селекция от жилища на стойност над 1 млн. долара в света, като такива са  над 85% от всички предлагани под логото на бранда. През 2019 г. сключените сделки в световен мащаб надхвърлят 250 млрд. долара.

Ключовият отговор на дружествата в сферата на недвижимите имоти по време на тези месеци на блокада, е цифровата трансформация, се казва още в доклада. Невъзможността да се осъществяват тези срещи и огледи при новите условия, даде тласък на въвеждането на технологични и цифрови решения.

Сега повече от всякога дружествата в сферата на недвижимите имоти са се приспособили към ново състояние на „нормалност“ и приемат дигитализацията като възможна и ефективна.

Състоянието на повечето европейски пазари се подобри с приемането на „условния план“ на Обединеното кралство, „аварийна спирачка при необходимост“ в Германия, „червени зони“ във Франция и смесица от поетапни предпазни мерки, като например ограничаване на броя на хората при групови събирания. В това отношение, държавите от Европа, Близкия Изток и Африка са почти в крак с тези от Азиатско-тихоокеанския регион по отношение на разхлабването на ограниченията и напредъка към пълно възстановяване.

Обратно у нас, териториалното развитие на пазара претърпява леки изменения през последните месеци, сочат наблюденията на експертите от Unique Estates. По време на извънредното положение се възобнови интересът към два района, позабравени през последните години – Банкя и Бистрица. Макар и малко по-отдалечени, те привличат купувачите с чист въздух и добра инфраструктура. Запитванията за къщи досега се ограничаваха до Бояна, Драгалевци и Симеоново, но вече съм тях се добавят Панчарево и Камбаните.

„Традиционно търсени остават престижните локации – Докторска градина, Лозенец, Изток, Изгрев. В тези квартали интересът е стабилен и цените на имотите са без промяна. Все по-привлекателен става районът около мол Парадайс. Благодарение на инвеститорския интерес и свободните терени за строителство, районът бързо се облагороди, разполага с добър транспорт и се обособява като зона със смесено предназначение – за живеене, работа и забавление“, пояснява Весела Илиева.

От компанията очакват през следващите месеци пазарът да се характеризира с устойчиво търсене и стабилни цени. Обемът на сделките плавно ще расте, като още през есента е възможно нивата им да се възстановят напълно. „Дори да има втора вълна на коронавируса, всички участници на пазара сме много по-подготвени, спрямо началото на COVIDкризата. Предприели сме необходимите мерки, за да реагираме бързо и адекватно на променящата се обстановка, за да продължим работа“, каза Весела Илиева.

Работодателите изпратиха сигнал до Главния прокурор

Асоциацията на индустриалния капитал в България, Българската стопанска камара и Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България изпратиха сигнал до Главния прокурор на РБ относно пазара на електрическа енергия и, по-конкретно – недостатъчното предлагане на количества от производителите на ел. енергия на платформата „Ден напред“.

В сигнала се отбелязва, че на пазара на електрическа енергия, осъществяван на Българската независима енергийна борса (БНЕБ), на платформата „Ден напред“ средната цената за 1 MWh базова мощност за 3 юли 2019 г. е била 195.40 лв. – най-скъпата в цяла Европа, като по часове достига дори до 270.04 лв./ MWh. Нещо повече – тази цена е над двойно по-висока от средната за ЕС, над три пъти по-висока от цената на електроенергията във Германия, Франция, Австрия и Швейцария и с 84% над цената за предния ден (2 юли).

Според авторите на сигнала, налице е бездействие и неупражняване на задължения от лица с управителни функции в ТЕЦ „Марица изток 2“ ЕАД и БЕХ, което се отразява като ключово значим ценообразуващ елемент на пазара на електроенергия. Това пряко се отразява на конкурентоспособността на българската индустрия (която се конкурира с пазари с 2 до 3 пъти по-евтин ток), както и върху цените на всички стоки и услуги до крайните потребители. Така за пореден път българските граждани и българския бизнес ще платят за безотговорността и безстопанственото управление, което се е наложило като практика в българските държавни дружества, включително в енергетиката.

В тази връзка, работодателските организации настояват Главният прокурор да разпореди обстоятелствена проверка за установяване на фактите по случая и, при преценка за достатъчно данни за извършени престъпления, да разпореди образуване на съответните досъдебни производства.

Източник:БСК