Posts Tagged: предателство

Велика сряда от Страстната седмица

Велика сряда от Страстната седмица

Във Велика сряда от Страстната седмица е Тайната вечеря на Иисус Христос с Апостолите, когато Иисус казва на учениците си, че след два дни е Пасха и Човешкият син ще бъде предаден на разпятие.. Това е денят на предателството, когато Юда отива при юдейските първенци и издава Синът Божии за тридесет сребърника. Припомня се за драгоценен елей,