яхтени зони

Варна и Бургас – с нови яхтени зони срещу 11 милиона лева

Две нови яхтени зони във Варна и Бургас ще бъдат изградени срещу 11 100 000 лева без ДДС. Към цената е включено и изграждане на нова сервизна зона във Варна за ремонт и домуване на яхти. Това стана ясно след публикувана обществена поръчка за проектирането им от Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“.

Според плана новата яхтена зона в Бургас ще се намира на пристанищен терминал „Изток“. Тази във Варна пък ще е разположена в източната част на Морска гара. Сервизната зона за ремонт и поддръжка ще бъде изградена върху имот до канала, между варненските квартали Аспарухово и Острова.

Обществената поръчка за новите яхтени зони е разделена на две позиции – за всеки град, а крайният срок за подаване на офертите е 18 май.

Кандидатите ще имат 9 месеца за изпълнението – 2 за проектиране и 7 за изграждане. В момента и в двата града няма изградена яхтени пристанища, а работят няколко малки марини. Новите яхтени пристанища трябва да бъдат реализирани за срок от 9 месеца като 2 месеца са предвидения за проектиране и 7 – за изграждане. Към момента и в двата града няма яхтени пристанища, а само няколко малки марини.

Според техническите спецификации на поръчката става ясно, че всяка от новите зони ще бъде с площ от 25-30 декара. Ще се изграждат от система от понтони, свързани със съществуващата кейова конструкция и фиксирани с котви и вериги. Предвижда се и изграждане на необходимата брегова и плаваща инженерна инфраструктура (ток, ВиК, противопожарна система), нужна за функционирането на яхтените зони. Те трябва да осигурят възможност за домуване на до 150 бр. различни типове яхти. Най-много места ще са за лодките, дълги от 3 до 9 м, а най-малко – 12 броя – ще бъдат отредени за яхти от 20 до 25 м.

ДП „Пристанищна инфраструктура“ мотивира инвестицията с това, че има „отлични предпоставки за развитието на яхтинга, морските спортове и атракците, пътнически терминали за големи пътнически и круизни кораби“.

Снимката е илюстративна: GettyImages

Вижте още:

достъпна среда

Проекти, изработени по старата наредба за достъпна среда, ще могат да се внасят за одобрение

За срок от 45 дни инвестиционни проекти, изработени по реда на отменената Наредба № 4 от 2009 г. за проектиране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда за населението, включително за хората с увреждания, ще могат да се внесат за одобряване по стария ред, информират от МРРБ.

Това предвижда проект на наредба за допълнение на Наредба № РД-02-20-2 от 2021 г., който публикуваха за обществено обсъждане. Проектът е за определяне на изискванията за достъпност и универсален дизайн на елементите на достъпната среда в урбанизираната територия. Както и на сградите и съоръженията.

Предложеното допълнение на нормативния акт е във връзка с искане на професионални организации на участниците в проектирането и строителството.

В получени от тях писма се посочва, че епидемичната обстановка в страната затруднява и забавя работата на администрациите. Същевременно краткият срок за влизане в сила на наредбата не позволява изработените в съответствие с отменената наредба инвестиционни проекти да се внесат за одобряване от компетентен орган преди влизане в сила на новата наредба. Поради тази причина и при условията на новата наредба ще се наложи вече изработени проекти да бъдат преработвани основно. А това означава ново проектиране, което ще доведе до сериозна и икономически необоснована преработка на инвестиционните проекти. Ще има неблагоприятни икономически последици за строителния бизнес.

Проектонаредбата за достъпна среда и мотивите могат да бъдат намерени в секция „Проекти на нормативни актове“ на интернет страницата на МРРБ. Коментари и становища могат да бъдат изпращани в 14-дневен срок.

Вижте още:

водородна

Белене става „водородна община“

Община Белене въвежда водородна система за енергийна ефективност на административната си сграда. С официално откриване кметът Милен Дулев представи водородната система за производство на високо енергийно гориво за повишаване на енергийната ефективност.

„Община Белене предприема тази първа крачка, за да гарантира по-чист въздух и по-качествен живот на своите граждани, както и висока енергийна ефективност за по-добро използване на ресурсите“ каза кметът Дулев.

Системата е интегрирана към отоплителната инсталация на сградата на общината. Разработена е от иновативна българска компания – производител на електролизьори със собствена технология за добив на водород по метода импулсна електролиза. Представлява инсталация за оптимизация на горивните процеси чрез адаптация на „рецептата на горене“ чрез добавяне на водород и кислород, произведени на място.

Системата е напълно автоматизирана и работи без нуждата от оператор. Автономно регулира производството и подаването на водородното гориво със собствени софтуер и електроника за управление. В резултат от работата й значително ще намалеят разходите за конвенционално гориво в рамките на 30-45% и отделяните вредни емисии с около 30%.

водородна
Водородна система, община Белене.

Внедряването на системата е част от проекта „Водородна община за зелено бъдеще“ и част от стратегията на община Белене за висока енергийна ефективност и декарбонизация на производството на топлинна и електрическа енергия.

На откриването присъстваха изпълнителният директор на НСОРБ г-жа Силвия Георгиева и д-р Юлиян Найденов – кмет на Община Силистра. Георгиева, от името на Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ) връчи поздравителен адрес на кмета. „От днес община Белене се нарежда сред пионерите в нелекия път, който предстои пред всички нас – зеленият град.“, пишат от сдружението.

снимки: община Белене

Вижте още:

технологии МСП

МСП могат да кандидатстват за финансиране на иновативни проекти

До 30 април малките и средни предприятия /МСП/ могат да кандидатстват за финансиране на иновативни проекти в сферата на когнитивната роботика по проекта VOJEXT. Отворената покана за набиране на проектни предложения е насочена към иновативни МСП в сферата на когнитивните автономни системи, колаборативната роботика, изкуствения интелект, информационните и комуникационните технологии.

Ще бъдат финансирани 5 проекта, които предлагат решения на едно от 5 технологични предизвикателства, съобщиха от Българската търговско-промишлена палата. Те са свързани с внедряване и приложение на разработената в рамките на проекта роботизирана ръка (кобот).

Проектите трябва да са насочени към решаване на предизвикателства в областите виртуална реалност, строителство, навигация и други.

Максималното финансиране, което може да спечели един проект, е до 100 000 евро. Освен финансиране, наградените проекти ще получат  експертна подкрепа от международни ментори за реализиране на своите идеи.

Крайният срок за кандидатстване е 30 април (18:00 ч., българско време). Изпълнението на проектите е предвидено да започне през м. юли 2021 г. и ще продължи между 9 и 12 месеца.

Очаква се да бъдат обавени и предстоящите покани по проекта, свързани с каскадно финансиране – разпределяне на средствата от „Хоризонт 2020“ на трети страни под формата на вторично отпусната безвъзмездна финансова помощ.

снимка: GettyImages

Вижте още:

площадки

Пловдив дава 350 000 лв. за нови спортни площадки

Община Пловдив обяви, че започва приема на документи за кандидатстване по програма за проектиране и изграждане на нови спортни площадки. Програмата осигурява възможност и за ремонти и сертифициране на съществуващи такива и облагородяване на дворни пространства в общинските училища.

Размерът на средставата, които ще бъдат разпределени между одобрените кандидати, е 350 000 лв. А финансирането ще се извършва на два етапа, всеки с бюджет от 175 000 лв.

По програмата се предвиждат следните дейности: ремонт на външни площадки и съоръжения, включително и тяхното оборудване. Предвижда се и изграждане на открити спортни площадки, огради и осветление, и облагородяване на дворните пространства в общинските училища на територията на Община Пловдив.

Допустими кандидати за финансиране са всички общински училища, находящи се на територията на общината. Максималният размер на финансовата помощ от страна на Община Пловдив за подаден от кандидата проект е в размер на до 80% от допустимите разходи, но не повече от 40 000 лв.

Срокът за кандидатстване за първия етап по програмата е до 29.04.2021 г.

Програмата се реализира за втора поредна година. Въпреки големия интерес през 2020 г., тази година размерът на финансирането е намален – от 400 000 на 350 000 лева.

По друга тема, актуална за пловдивчани и региона – ремонтът на Околовръстния път, кметът Здравко Димитров обеща да пуснат движението в участъка от Кукленско до Коматевско шосе за Цветница. По думите му ремонтните работи в участъка ще бъдат завършени до 24 април. А веднага след Великденските празници предстои да започне третият етап от ремонта – от Коматевско до Пещерско шосе.

Все още се обмислят възможните маршрути, през които ще бъде пренасочено движението, така че да не се натоварва трафикът в града.

Вижте още:

Откриха първия Зелен център за устойчиви финанси и енергетика

С подписване на Харта за устойчиво икономическо развитие на България днес бе даден старт на първия в страната мозъчен тръст за устойчиви финанси и енергетика – Green Finance & Energy Centre.

Зеленият център се създава по инициатива на Българска фондова борса (БФБ) и Българска независима енергийна борса (БНЕБ). Реализира се с партньорството на Министерството на финансите, Министерството на енергетиката, Комисията за финансов надзор и Фонда на фондовете.

В него участват близо 30 представители на заинтересованите страни по темите за бизнеса и държавните институции. Включени са и НПО и браншовите организации, академичната общност и консултантите. 

„Зелената трансформация започна и считаме, че приляга на водещи институции като БФБ и БНЕБ заедно с всички заинтересовани страни да поведат дебата. Да чертаят тенденциите и политиките в икономическия и обществен живот по темите за устойчивите финанси и енергетика. Отворени сме към мобилизиране на целия експертен потенциал на страната ни. Стъпвайки на най-добрия опит на Европа и света, сме убедени, че ще допринасяме пълноценно за устойчивото развитие на бизнеса в България“. Това заяви доц. д-р Маню Моравенов, изпълнителен директор на БФБ.

Въпреки, че 83,9% от компаниите оценяват нивото на разработените от тях политики над средното, над 41% от тези компании изпитват недостиг на информация.

37, 5% от фирмите отчитат като важен проблем липсата на кодекси и методологични документи с практическа насоченост. Това показа проучването на средата от аспектите на екологията, социалната отговорност и доброто корпоративно управление. Проучването е проведено от ВУЗФ Лаб по поръчка на БФБ сред 56 компании от 7 икономически сектора.

Маню Моравенов и Константин Константинов, изпълнителни директори на БФБ и БНЕБ представиха целите и първите инициативи на Зеления център. Предстои работа по повишаване на информираността сред бизнеса. А също и надграждане на кодекса за добро корпоративно управление с аспектите на екологичното развитие и социалната отговорност. Сред приоритетите е създаване на борсов Зелен индекс, който да насърчава компаниите да въвеждат ESG практиките. 

Вижте още:


Столична община разширява системата за разделно събиране на отпадъци

През 2021 г. Столична община ще разшири системата за разделно събиране на отпадъци, която работи успешно като пилотен проект в район „Надежда“, и ще закупи нова техника за рекултивация на депата и поддържане на чистотата в града. Зам.-кметът по екология Десислава Билева предлага за това да бъдат използвани част от отчисленията, които Столична община е натрупала за намаление на депонираните отпадъци, съгласно закона чл. 64 от Закона за управление на отпадъците.

Предложението и до Столичния общински съвет включва още и проучване на възможността за изграждане на инсталации за оползотворяване на строителните отпадъци.

С проектите за разделно събиране в районите се обособяват специални места за контейнери за различните типове отпадъци, а част от спестените средства от рециклиране се връщат за облагородяване на квартала, който участва.

Размерът на средствата, които ще бъдат използвани за трите проекта, е 7 млн. лв. Общо натрупаните отчисления по Закона за управление на отпадъците от Столична община са 27 млн. за последните 9 години. Те ще бъдат използвани поетапно за подобряване на чистотата в града и постигане на целите за „Кръгова икономика“ на Европейския съюз.

 

Вижте още:

1000 т е събраният текстил за една година в специализираните контейнери в София

Планират обособяване на квартал „Младост 5“ в София

Фондът на фондовете ще кредитира проекти за намаляване на битовите отпадъци

Фондът на фондовете (ФнФ) пусна на пазара нов финансов инструмент, насочен към общините и дружествата за третиране на битови отпадъци. Целта е да се повиши  инвестиционният потенциал на частни и общински предприятия за реализиране на проекти за намаляване на депонирания отпадък от домакинствата в страната.

За първи път ФнФ ще предоставя директно финансиране на крайни получатели. То ще бъде под формата на индивидуални кредити, отпускани съвместно с банки и администрирани от тях.

Фондът ще осигурява до 90% от размера на всеки заем.

Инвестиционните кредити ще бъдат със срок на погасяване до 20 години, а кредитите за оборотен капитал, свързан с инвестицията, трябва да се върнат в срок до 5 години. Парите трябва да бъдат усвоени до края на 2023 г.

Заемите са предназначени за общини, които не използват безвъзмедни средства за същите цели; за предприятия с вече сключени договори с местните власти за третиране на отпадъци, както и за нестопански организации с пилотни или демонстрационни проекти, за които не са отпуснати грантове.

Те могат да кандидатстват за финансиране, като изпратят на ФнФ попълнено заявление за участие на електронен адрес office@fmfib.bg или на хартиен носител на адрес: София 1606, бул. „Едуард И. Тотлебен“ 30-32. Чрез заявление за участие до същите адреси търговските банки могат да заявят проекти за съвместно финансиране. Крайният срок е 30 юни 2021 г.

На електронна поща office@fmfib.bg, както и на тел. 02 801 40 50, може да се получи допълнителна информация за условията за финансиране.

Новият финансов инструмент за инвестиции в сектор „Отпадъци“ е със средства от Оперативна програма „Околна среда“ 2014 – 2020 г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд на ЕС. Той се изпълнява по силата на финансово споразумение, подписано между ФнФ и Министерството на околната среда и водите.

 

Вижте още:

42 млн. лв. антикризисен ресурс от Фонда на фондовете вече е на пазара

„Репортери без граници“ с препоръки към България за подобряване на медийната среда в страната

Започва приемането на проекти на независими творци

От днес започва приемането на проекти на независими творци в областта на културата.

Преди дни правителството отдели 15 млн. лв. за хората на изкуството, които са ограничени от пандемията.

Те ще трябва да кандидатстват със самостоятелна изява, която да може да бъде качена онлайн. Всеки творец ще може да получи до 4000 лв.