Posts Tagged: търгове

Проектиране, строителство, надзор

Предмет на настоящата обществена поръчка е „Проектиране, авторски надзор, строителство, и доставка и монтаж на оборудване/обзавеждане на обект: Контролно-информационен пункт (КИП) „Седемте Рилски езера“ на територията на „Национален парк Рила” в близост до хижа „Рилски езера“. В рамките на предмета на поръчката потенциалният изпълнител трябва да извърши изработване на Подробен устройствен план /ПУП/ – План

Строителни и монтажни работи

„Подобряване проводимостта на отводнителните системи в с. Маджерито, с. Михайлово, с. Петрово и с. Горно Ботево, община Стара Загора“ Съществуващо положение Състоянието на отводнителните канали, коритата на реките и отводнителните канавки, заедно с прилежащите им съоръжения, намиращи се в регулацията на населените места или в урбанизираните територии на Община Стара Загора не е добро. Поради

20 милиона евро за пограничните райони между България и Македония

20 милиона евро за пограничните райони между България и Македония

Министерство на регионалното развитие и благоустройството съобщава, че с решение № C(2015) 5653 от 5 август 2015 г. Европейската комисия одобри и последната програмата за трансгранично сътрудничество, която се управлява от Министерство на регионалното развитие и благоустройството – Програма „ИНТЕРРЕГ по Инструмента за предприсъединителна помощ за трансгранично сътрудничество България – бивша Югославска Република Македония“. Териториалният


8 милиона инвестира София в културно-историческо наследство

8 милиона инвестира София в културно-историческо наследство

Близо 8 млн. лв. е инвестирала за последните 5 години Столична община за разкриване и показване на културно-историческото наследство, стана ясно по време на проверка на напредъка на работата по археологическите проучвания на пл. „Света Неделя”, на която присъстваха Йорданка Фандъкова, кмет на Столична община, зам.-кметът на София д-р Тодор Чобанов и председателят на постоянната

Строителство на нова сграда

„Строителство на пристройка за предучилищно обучение и възпитание на деца към ОУ „Хр.Ботев”- кв. Победа, УПИ XVI, кв.16а по плана на кв. Победа, гр.Бургас. Строителство на нова сграда, на две нива, обвързана функционално със съществуващите помещения, за която има одобрен технически инвестиционен проект. Описание: Строителни и монтажни работи по общо изграждане на основни училища Стоманобетонни

Проектиране, строителство и преустройство

Настоящата поръчка предвижда „Инженеринг – проектиране и строителство на обект: „Промяна на предназначението на стара сграда на училище „Св. Св. Кирил и Методи“ в ЦДГ (Целодневна детска градина) „Мечо Пух“ – с. Оборище, община Панагюрище“. Б). Основни дейности, включени в предмета на поръчката. Сградата на Основно училище, с. Оборище е построена през 1921 година. Тя


Отвориха офертите за обхода при Ахелой

Отвориха офертите за обхода при Ахелой

Пет оферти са отворените за проектирането на път І-9 Слънчев бряг – Бургас, в участъка: обход на Ахелой от км 207+500 до км 212+233,06, съобщават от пресцентъра на Агенция „Пътна инфраструктура”. Поръчката включва извършването на статически изчисления за предвидените по проект големи съоръжения, в съответствие с европейската система за проектиране на строителни конструкции – Еврокод,

Възстановяване на канализация и настилки

Предмет на строителството е „Възстановяване на канализацията и настилките на открити складове и вътрешен път в района на 6-то корабно място в пристанищен терминал Русе – изток”. С построяването на пристанищен терминал Русе – изток, поетапно е изграждана и пускана в експлоатация външна канализационна мрежа за отвеждане на повърхностни (дъждовни) води. В различните участъци са

Инженеринг – проектиране и строителство

Описание II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя Инженеринг (проектиране и строителство) за обособяване на сектор за стереотактична радиохирургия II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата Строителство Проектиране и изпълнение Място на изпълнение: УМБАЛ «Свети Георги» ЕАД, гр. Пловдив, База 1, бул. „Васил Априлов” №15А, сграда „Бивша Прехрана“ Код