Posts Tagged: сайтове

Започват проверки за достъпност на сайтове и мобилни приложения

Започват проверки за достъпност на сайтове и мобилни приложения

Държавна агенция „Електронно управление” започва наблюдение и проверки на сайтове и мобилни приложения на организациите от обществения сектор за достъпност за потребителите, по-специално за хората с увреждания и възрастните хора. Одобрена е Методология за наблюдение и проверки на достъпността от Председателя на ДАЕУ, в съответствие с установената европейска методика. Задължените лица на национално ниво, които