Posts Tagged: строителни продукти

МРРБ консултира строители за изисквания към продуктите

МРРБ консултира строители за изисквания към продуктите

Министерството на регионалното развитие и благоустройството предоставя по електронен път информация за изискванията за употреба на продуктите в строителството. Звено за контакт към ведомството консултира предприемачите в бранша за техническите спецификации, съобразно които трябва да се оценяват строителните продукти в съответствие с европейските изисквания и националните изисквания за тяхната употреба. Освен строителните фирми от информацията

Ко Солюшънс: Co industrial/ Co design – Качество и ефективност

Ко Солюшънс: Co industrial/ Co design – Качество и ефективност

Елена Иванова, добре позната на гостите като представител на  Кингспан, реши да разкрие и други две свои „лица“, както тя самата се изрази, а именно Co industrial и Co design. В типичен за нея стил, Елена подходи с много хумор към своята презентация, но без да пропуска да каже и най-важното. Презентацията бе кратка, стегната и

С 12 % пада строителната продукция за юли 2016

С 12 % пада строителната продукция за юли 2016

По предварителни данни през юли 2016 г. индексът на продукцията в сектор „Строителство”, изчислен въз основа на сезонно изгладени данни[3], е с 1.4% под равнището от предходния месец (табл. 2).     Календарно изгладените данни[4] показват намаление от 11.8% на строителната продукция през юли 2016 г. в сравнение със същия месец на 2015 година (табл.


Нов електронен справочник за стандартите на строителните продукти

Нов електронен справочник за стандартите на строителните продукти

Готов е Електронният справочник с подбрана информация от хармонизирани стандарти за строителни продукти, свързани с архитектурното проектиране. Той е разработен от Българския институт за стандартизация по специално възлагане от РК София-град. Директорът на Българския институт по стандартизация инж. Ирен Дабижева лично предаде на председателя на КАБ арх. Борислав Игнатов справочника и разясни новите национални изисквания

Строителство на водоснабдителна система

Водоснабдителна система “Карамфил-Звездел” е построена през 70-те години на миналия век. В момента подава питейна вода за селата Ауста, Джелебско, Звездел, Карамфил, Пазарци, Синделци и Чайка от община Момчилград с общо население 3 879 жители. Водоснабдяването на тези селища с питейна вода се извършва по следната схема: Водоизточник – шахтов кладенец в терасата на река

Покана за семинар на Българска асоциация за изолации в строителството

Покана за семинар на Българска асоциация за изолации в строителството

Българската асоциация за изолации в строителството (БАИС) ще проведе на 25 февруари 2016 г. семинар „Изисквания за пускане на пазара и за влагане в строителството на строителни продукти. Различия в изискванията на Регламент (ЕС) 305/2011 и Наредба № РД-02-20-1 от 2015 г. на министъра на регионалното развитие. Национални изисквания за строителните продукти“ ВАЖНО: Нов момент в


Портал за административни услуги в строителството към МРРБ

Портал за административни услуги в строителството към МРРБ

Нов портал за предоставяне на административни услуги в сферата на строителните продукти, ще заработи към официалната интернет страница на Министерството на регионалното развитие и благоустройство. Той е създаден по проект „Разработване на информационно-комуникационна среда на звеното за контакт относно продукти в строителството“, и се финансира по Оперативна програма „Административен капацитет“ чрез Европейския социален фонд. Адресът

АВС Инженеринг – Н ООД

“АВС Инженеринг – Н” ООД е строителна фирма, която бързо и непрекъснато се развива. Oтстояваме здрави ценности, като особено важни за нас са грижата за природата, служителите и нашите клиенти. Шлайфан бетон, хидроизолация, PVC мембрани, промишлени подове – ниски цени и бърза доставка на висококачествени стоки. Добро обслужване и персонален контакт – това са приоритетите