Posts Tagged: Велики вторник

Велики вторник от Страстната седмица

Велики вторник от Страстната седмица

Велики вторник е ден за поучения и последни нравствени наставления: Господ Иисус Христос ни дава пример как да благотворим – не да даваме от излишъка си за тази цел, а като бедната вдовица да отделим от последните си материални средства. В един от тези дни Господ Иисус Христос, след като посочил лицемерието на книжниците, седнал срещу съкровищницата