Posts Tagged: ВиК дружества

Новият държавен воден холдинг ще инвестира в нова ВиК инфраструктура

Новият държавен воден холдинг ще инвестира в нова ВиК инфраструктура

Създаденото с решение Министерския съвет на 16 януари тази година, ново държавно дружество „Български ВиК холдинг“ ЕАД, с принципал министърът на регионалното развитие и благоустройството, ще се заеме приоритетно с оздравяването на ВиК дружествата. Целта е те да могат да изпълнят проектите си по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“, по която ще бъдат инвестирани