Posts Tagged: Визия за София

Програма за София: проучването приключи. Какво показа анализът?

Програма за София: проучването приключи. Какво показа анализът?

Софияплан обяви резултатите от първия етап – проучването – от подготовката на Програма за София – новият план за интегрирано развитие на Столична община, чрез който ще се насочва програмното финансиране от Европейския съюз за периода 2021-2027. За целите на проучването общинското предприятие направи подробни анализи на актуалното състояние и тенденциите в развитието на икономиката,

Визия за София организира изложба “София утре”

Визия за София организира изложба “София утре”

На 7 ноември (четвъртък) от 18 до 19 часа в рамките на изложбата “София утре”, която обобщава резултати от двугодишната работа по създаването на дългосрочната стратегия за развитие на Столична община – Визия за София, ще се проведе представяне на на куратора Владия Михайлова и художника Красимир Терзиев. Изложбата прoказва най-важните акценти за актуалното състояние