Posts Tagged: законодателство

Модерна икономика не се прави с архаично трудово законодатекство

Модерна икономика не се прави с архаично трудово законодатекство

България е на последните места в ЕС-28 по всички показатели, характеризиращи гъвкавите трудови отношения и пазар на труда. В голяма степен, това се дължи и на морално остарялото ни трудово законодателство, което не отговаря на съвременните обществени изисквания и на нивото на икономическо развитие. Действащият у нас Кодекс на труда (КТ), в сила от 1987

НАП разваля имотни сделки под пазарната стойност

НАП разваля имотни сделки под пазарната стойност

НАП отново насочва вниманието си към дейността на изпълнителите и инвеститорите в сектора на строителството, съобщават от приходното ведомство. През 2015 г. Агенцията ще предприеме редица мерки, сред които проверки и ревизии, срещи с представители на професионални сдружения и браншови камари, информационни кампании и др., за да намали рисковете от неотчитане и недеклариране на приходи

Тревожното състояние на социалния диалог провокира среща на работодателските организации

Тревожното състояние на социалния диалог провокира среща на работодателските организации

  Позициите си по ключови въпроси за развитието на социалния диалог в България и необходимите промени за подобряване на условията за бизнес у нас обсъдиха на първата си работна среща след парламентарните избори от октомври м.г. четирите национално представителни работодателски организации – Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ), Българската стопанска камара (БСК), Българската търговско-промишлена