Виж 1към1

Стъклен ресторант в Драма (Гърция) е отличникът на прогресивната архитектура

Прочети още

Търсят финансиране за „Създатели на българската държава“

финансиране

Община Шумен търси финансиране за изготвяне на проект за реставрация и консервация на паметника „Създатели на българската държава“.

За целта общината кандидатства пред Министерството на културата за предоставяне на целева финансова подкрепа за консервация и реставрация на недвижими културни ценности. Искането е да се започнат активни дейности по опазване на паметника.

Очакваната финансова подкрепа за проекта от Министерството на културата е в размер на 128 000 лв.

снимка: wikimedia / заглавна: община Шумен

В мотивите си към искането за финансиране от Шумен посочват лошото техническо състояние на обекта, в резултат на липсата на мониторинг и поддръжка от неговото създаване. Общината мотивира искането си и с „невъзможността да отдели такова значително количество средства за започване на мащабна инвестиционна инициатива“.

От месец май 2020 година обектът е със статут на недвижима културна ценност с „национално значение”. Има и предписание да се извърши конструктивно обследване. А след резултатите от него да се изготви проектна документация за извършване на обезопасителни и укрепителни дейности.

Още по-назад във времето също има регистрирани и множество нарушения в структурата на обекта и околната му среда, но така и не са били предприети мерки за отстраняването им. Това е довело до деградиране на материалната субстанция на културната ценност и значително влошаване на естетическите й качества.

След подробно проучване, огледи на място и консултация с НИНКН е взето решение за съставяне на двуфазна програма за изработване на идеен и технически проект.

С подготовката на идейния проект ще се направи интердисциплинарно експертно изследване на обекта. Ще се изработи и система от препоръки по всички части: конструкции; реставрация и технология; електричество; ВиК; благоустрояване; озеленяване; архитектурен проект за консервация и реставрация; цялостна реставрационна стратегия.

Идейният проект се отнася към най-стойностния елемент в целия комплекс – монументалната скулптура, на която ще бъде извършена подробна експертна оценка и ще бъде изготвена система от мерки.

В резултат на идейния проект ще се изготви задание, което да послужи за съставяне на техническия проект през следващата фаза на програмата.

Предвижда се изготвяне и на архитектурен проект, който да включва благоустрояване на подходите към паметника, Информационния център, заведението на т.н. „чупката”, както и създаване на нови елементи за социализация и популяризиране.

Вижте още: