Виж 1към1

Hörmann увеличава капацитета си в областта на системите за контрол на достъпа

Прочети още

Технически паспорти на съществуващите сгради – мисията възможна?

автор: инж. Мартина Яковлева

Това е мнение, което беше публикувано на 06.02.2012 г.  Почти девет години са минали оттогава, но променили се нещо? Пускаме го сега с нова дата, защото пак е на дневен ред. Срокът пак е удължен с две години.

Личното мнение на Инж. Мартина Яковлева, строителен инженер с 30 – годишен стаж и в проектирането на сгради, и в строителството им

През месец октомври излезе съобщение от МРРБ за проект за промяна в Наредба № 5 за техническите паспорти на строежите. Справка в интернет показа, че почти всички медии, свързани с бизнеса и политиката на страната – го отразиха по някакъв начин.
Ще припомня, че промяната касае сроковете за изготвяне на технически паспорти на съществуващите сгради.
В края на 2011 г изтече срокът за съставяне на паспорти на сградите общинска и държавна собственост. Но…колко от Общините и Областите спазиха този срок?

И имаше ли някакъв обществен дебат около това? Информацията за промяната в Наредбата пропадна в потока от вести…

Лампичката на всички ни трябваше да светне: „ защо именно законотворците не спазиха сроковете?” Част от мотивите гласят:
За да бъдат спазени кратките срокове, гражданите трябваше да платят висока цена за паспортизация, което е непосилна задача. Друг основен мотив на предложенията са неосигурените бюджетни финансови средства поради усложнената обща финансова обстановка в страната.»
Финансовата обстановка няма да се подобри с магическа пръчка и през следващите две години (с колкото е удължен срокът). Но сградите ще продължат да се амортизират. Част от панелните сгради са надхвърлили първоначалния срок. Той им е бил определен за нормална годност. Същите са най-активно преустройваните БЕЗ РАЗРЕШЕНИЕ сгради.

Разбира се, че съставянето на техническите паспорти няма да реши този проблем, но си мисля, че след като държавата не счита за достатъчно сериозна необходимостта от паспортизацията на сградите и съоръженията,  и не намира начин да я финансира то как ще се подобри състоянието на остарелия и овехтял сграден фонд на страната?

Средствата за това начинание с всяка изминала година ще стават все по-големи и по-големи. СЪВЕСТНОТО и ПРОФЕСИОНАЛНО изготвяне на техническите паспорти би трябвало да подпомогне процесса на бюджетиране на санирането на сградите ( моля под «саниране» не приемайте САМО изпълнение на топлоизолация)
Издаването на технически паспорти за жилищните сгради е заложено и в европейската директива за сертифициране на сградите. Според нея след присъединяването ни към ЕС всички държави членки трябва да приведат своите закони в съответствие с нея. Сертифицирането  на сградите е следваща стъпка , след тяхната паспортизация. Не можем да прескочим тази стъпка.
Актуалната информация за състоянието на управляваните от фирмите, институциите и физическите лица, собственици на недвижими имоти , може да им спести доста неочаквани разходи. ю
Информацията от техническия паспорт дава възможност за вземане на правилни и навременни управленски решения. Те касаят икономия на енергия, предотвратяване на аварии.  Регистрите на техническите паспорти на сградите и съоръженията по същество са информационна банка за събиране и обработване на пълния набор от данни за провеждане на държавната политика. Тази политика е свързана с развитието на сградния фонд и техническата инфраструктура.
Сигурно всичко това се знае, но аз искам още веднъж, от редовете на това списание, предназначено за специалистите в строителството, да ги повторя, разчитайки на един резонанс – и в редиците на професионалистите в бранша , и в тези – на администраторите и финансистите в тази страна.

Не мислете, че всички в България са се отнесли към процеса на съставяне на технически паспорти скептично и негативно. Справка в Регистъра на Обществени поръчки в сайта на Агенцията за обществени поръчки може да се констатира кои институции и предприятия са изпълнили разпорежданията на Наредбата.

Тъй като не са прекалено много ще ги изредя : Народно събрание, БНР, Специализирана болница за рехабилитация – Национален комплекс ЕАД, БНБ, МИЕТ, ДП РВД, Булгартрансгаз ЕАД, ТЕЦ Варна ЕАД, Фрапорт Туин стар еърпорт мениджмънт АД – Варна, Община Пловдив, Министерство на финансите, НЕК ЕАД, НЕК ЕАД – „Язовири и каскади”, АЕЦ Козлодуй, УНСБАЛ „Света Екатерина”ЕАД. Софийска Община също е част от изпълнили изискванията на Наредбата .
Излишно е да коментирам качествата и сериозността на изброените институции и дружества. Изводът се натрапва от само себе си – Сериозните играчи в икономиката и в държавата оценяват значението на работата по създаването на техническите паспорти за сградния фонд, който управляват.
Остава и другите сериозни професионалсти, мениджъри на предприятия, управленци в  държавната и общинска администрация да се обърнат „С лице” към сериозността на задачата по паспортизацията на сградния фонд, като първа стъпка към неговото подновяване, водещо  до  подобряване на качеството на живот .
Това, последното всички го желаем, но нека извървим пътя до него!
Инж. Мартина Яковлева в управител на фирма ЛИНК ЕООД – Русе. „Линк”ЕООД  е създадена през 2004 г. с идеята да предлага цялостна услуга по реализирането на инвестиционните намерения на своите клиенти – от проектантската услуга , през управлението на проекта по време на строителство до въвеждане в експлоатация.