Тестват сирените в няколко града утре


Утре, на 1-ви октомври, в 11:00 ч. ще тестват сирените в София, Пловдив, Варна Бургас, Русе, Плевен, Пазарджик, Враца, Монтана, Кърджали, Смолян и в населените места в 30-километровата зона около АЕЦ „Козлодуй” в Стара Загора и Гълъбово.

Ще бъде реално задействана системата за ранно предупреждаване и оповестяване на населението чрез излъчване на националните сигнали за тревога и край на тревогата и съпътстваща гласова информация. Тестът ще се проведе в изградените в по-горе изредените градове, където е изградена сиренната система, както и на интегрираните локални системи за оповестяване.

Целта на тренировката е проверка на техническото състояние на националната система и обучение на населението в изпълнение на чл. 37, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за функциониране на Националната система за ранно предупреждение и оповестяване на органите на изпълнителната власт и населението при бедствия и за оповестяване при въздушна опасност и се случа два пъти годишно.

Вижте още:

2500 дървета ще бъдат засадени в София през октомври

Готвят ново орязване на градския транспорт в София