ТРИВАН ООД


  • Проектиране, изграждане, реконструкция и поддръжка на паркове и градини.
  • Проектиране, изграждане, реконструкция и поддържка на автоматизирани подземни напоителни системи.
  • Настилки и плочопътеки.
  • Подпорни и хидротехнически съоръжения.
  • Дренажи и ерозионен контрол.
  • Градинско осветление и водни ефекти
  • Хидрофори и резервоари.
Адрес: 8000 Бургас, бул. "Демокрация" 46
Телефон: +359 885 995 240
e-mail: office@trivan-bg.com