Цената на газа е с 34% по-ниска за периода 5 август – 9 септември 2019 г. постанови КЕВР


 С над 34% бе намалена цената на природния газ със задна дата за периода от 5 август до края на септември миналата година.

Комисията за енергийно и водно регулиране утвърди промяната на закрито заседание, провело се на 8.05.2020 г., но решението бе оповестено едва вчера следобед.

Утвърдените цени за минали периоди са приети с цел да бъдат изчислени сумите, които общественият доставчик на природен газ и крайните снабдители следва да възстановяват на клиентите за доставка на природен газ, се посочва в  решенията.

Това е първата стъпка в поевтиняването на газа и парното 8 месеца назад, за да може хората, които са на парно и на газ да получат обратно парите, които „Газпром“ възстанови на „Булгаргаз“ и те са по сметките на българското дружество.

През тази седмица КЕВР ще проведе закрити заседания, на които предстои да  приеме окончателни решения във връзка с подадените от „Булгаргаз“ ЕАД заявления за утвърждаване на цени на природния газ и за други минали периоди – м.октомври, м.ноември и м.декември 2019 г.

След приемането им решенията на Комисията ще бъдат публикувани.