Цените на жилищата поскъпнаха за три месеца

Кредитите на нефинансови предприятия и домакинства също нарастват


цените

Потребителското поведение и очакванията на мениджърите за позитивни прогнози в икономиката се засилват в сравнение с месец по-рано. Това сочат данните на Националния статистически институт (НСИ), откъдето през март отчитат повишение на показателя на доверие в промишлеността с 2.2 процентни пункта в сравнение с месец по-рано.

По отношение цените на жилища обаче от Института регистрират покачване.

През четвъртото тримесечие на 2020 г. индексът на цените на жилищата нараства с 5.4 % в сравнение със същото тримесечие на 2019 година. Докато през периода октомври – декември цените на готовите жилища са поскъпнали със 7,2 % на годишна база, а тези на в строеж – с 2,3 %.

През изминалата година повишение на цените беше регистрирано през всяко от тримесечията. За първото – общо повишение от 4,7 %, като за готови жилища беше в размер на 6,3 %, а за ново строитество – 2 %.

През второто тримесечие общото покачване на цените бе в размер на 2,9 %. Тогава построените жилища поскъпнаха с 4,2 %, а тези на зелено – с 0,8 %.

През третото и четвъртото тримесечие общо повишение беше отчетено в размер на малко над 5 %. Съответно – с 5,2% и 5,4%. Старите жилища през трето тримесечие повишиха цените си с 6,2 %, а през четвъртото с процент нагоре – 7,2 %. Строителството “на зелено” през двата периода индексира покачване в размер на 3,5 % през третото и 2,3 % през четвъртото тримесечие.

По отношение на паричните и финансови показатели по данни на НСИ през февруари 2021 г. широките пари се увеличават на годишна база с 13.3% при 12.7% годишното нарастване през януари 2021 година. Така през февруари 2021 г. широките пари са отчетени в размер на 115.624 млрд. лв. (91.7% от БВП) при 114.369 млрд. лв. към януари 2021 г. (90.7% от БВП)³.

Кредитите на нефинансови предприятия и домакинства също нарастват.

През февруари 2021 г. възлизат на 61.571 млрд. лева. Кредитите за нефинансови предприятия нарастват с 2.6 % на годишна база през февруари 2021 г. Така в края на месеца достигат 35.801 млрд. лв. (28.4% от БВП). Кредитите за Домакинства за същия период са отчетени в размер на 25.770 млрд. лв., което е 20.4% от БВП.

Вижте още: