Туризмът в ЕС се адаптира към новите реалности


След една наистина трудна за туризма година, когато половината планета беше блокирана от ограничения за пътуване, които продължиха и след „отварянето” ще може ли пандемията да промени положително сектора, въпреки трудностите? Представяме ви анализ на ситуацията и предприетите мерки от ЕС за спасяване на най-засегнатият от пандемията отрасъл.

Адаптиране към „новото нормално”, какво прави ЕС за сектора и бъдещето на индустрията

Туристическият сектор, който представлява 10% от БВП на ЕС, страда. От февруари до юни има спад от 75%.

За да спести милиони работни места, Европейската комисия облекчи правилата за държавна помощ. Чрез своите програми и фондове се използва финансова мощ, за да осигури на бизнеса необходимата ликвидност.

В дългосрочен план Брюксел планира да използва фонда за възстановяване от 750 млрд. евро, за да направи туризма по-устойчив.

Експертите от туристическата индустрия също приветстваха инициативата на Комисията за въвеждане на общи критерии за определяне кога държавите-членки трябва да наложат ограничения.

Ако секторът вече е трябвало да се адаптира към „новото нормално”, със сигурност промените все още не са приключили.

Ключови точки

Европейската комисия въведе поредица от мерки за подпомагане на сектора на пътуванията и туризма по време на кризата, причинена от пандемията на коронавируса.

  • През май се прие пакет от общи инициативи и критерии за туризъм и транспорт. Този пакет има за цел да помогне на държавите-членки да премахнат ограниченията за пътуване в рамките на ЕС и да позволи на туристическия бизнес да отвори отново след месеци на блокиране, като същевременно спазва необходимите здравни предпазни мерки.
  • Специален уебсайт и приложение REOPEN EU с интерактивна карта стартираха през юни, за да предоставят на туристите и пътниците подходяща информация за безопасното пътуване в ЕС.

Комисията също така е предприела стъпки за осигуряване на ликвидност за туристическия бизнес, особено за МСП, благодарение на гъвкавостта, предоставена от правилата за държавната помощ и финансирането от ЕС:

  • Осигуряване на незабавна ликвидност на компании, засегнати от кризата, чрез Инициативата за реагиране на коронавирус в отговор на споделено управление с държавите-членки.
  • Чрез осигуряване на до 8 млрд. евро финансиране за 100 000 малки предприятия, засегнати от кризата, чрез Европейския инвестиционен фонд.
  • За да подпомогне заетостта, програмата SURE помага на държавите-членки да покрият разходите за национални програми за непълно работно време и подобни мерки, които позволяват на компаниите да запазят работните си места. Комисията също така подкрепя партньорствата между службите по заетостта, социалните партньори и бизнеса, за да улесни преквалификацията, особено за сезонните работници.
  • През юли Европейският съвет постигна споразумение относно плана за възстановяване и бюджета на ЕС за периода 2021-2027 г. Той упълномощава Комисията да заема до 750 млрд. евро на финансовите пазари, докато 672,5 млрд. евро са предвидени за „Механизъм за възстановяване и устойчивост”.

Вижте още:

Голям интерес на чужденците към дестинациите за здравен туризъм

Масовият туризъм на Седемте рилски езера е пагубен природата