Виж 1към1

Едва 17% от работодателите не прилагат работа от разстояние

Прочети още

Укрепиха свлачището в „Сарафово“

"Сарафово"

Укрепено е свлачището в бургаския квартал „Сарафово“. Проектът, чието строителство започна през 2016 г. е завършен. Изградени са брегоукрепително съоръжение (дамба) и пилотни конструкции, дренажни ребра за отводняване на територията, както и канавки. Осигурен е транспортен достъп.

Озеленена е също и територия с площ 36 декара, изградени са мрежи от алеи, засадени са 288 дървета и 134 храста. Дамбата е оборудвана с осветление и окабеляване за Wi-Fi.

С изграждането на дамбата се възпрепятства влиянието на морската абразия върху брега и така се ликвидира основният фактор за възникване и активизиране на свлачищата в района. Осигурява се и устойчивостта на терена и бъдещото населено място в м. „Кюшето”. Предстои обектът да бъде предоставен на общината, която да продължи благоустройствените дейности в района.

Чрез укрепването на брега на Черно море в района на кв. „Сарафово“ ще се предотврати намаляването на територията на България вследствие на абразионни процеси.

Предистория

Информацията за свлачищните процеси е от 1928 г., като до 2000 г. от такива е обхванат крайбрежният склон, югозападно от кв. „Сарафово“. Опити за укрепване на засегнатата от свлачищни и абразионни процеси територия на квартала са правени през 40-те години на миналия век.

През 1997-1998 г. са изработени първите инвестиционни проекти за укрепване на участъка от края на Сарафово до Бургаските солници, разделен на два етапа. Първият започва през 1999 г. и е въведен в експлоатация през 2001 г.

В сега завършения етап, който е естествено продължение на приключилия през 2001 г., са изпълнени аварийни мероприятия. Работният проект за него е актуализиран през 2016 г. предвид динамиката на свлачищните и абразионни процеси в района. Взето е предвид и отчитане на ефекта на изпълнените преди дейности.

„Сарафово“, 2015 г.

Успоредно започна укрепване и на свлачището на северния бряг на гр. Царево.

Абразионният бряг, който ще бъде укрепен е с дължина около 500 м. Предвидено е да се довърши брегоукрепителната дамба с дължина 491 м и да се изгради буна 35 м. Ще се издигне и вълнобойна стена с дължина 316 м. Срокът за изпълнение на строително – монтажните дейности е 390 дни.

Свлачището, предвидено за укрепване, е регистрирано през 2000 г. Засегнатата площ е около 5 дка, като състоянието му е потенциално опасно, в близост до жилищни сгради, улица, водоснабдителни, канализационни и др. проводи на техническата инфраструктура.

„Сарафово“, 2021 г.

Вижте още: