Укротяват река в Сандански


река сандански

снимка: община Сандански

Община Сандански започна работа по корекция на част от коритото на река Санданска Бистрица в участъка на село Лиляново. Корекцията включва и част от коритото и прилежащите зони на реката в участъка, минаващ между селата Лиляново и Стожа.

С цел превенция от наводнения е предвидено изграждането на няколко корекционни стени с различна дължина и съоръжения на „габиони“. Строителните работи включват и укрепване на мостовото съоръжение за сeло Стожа, създаване на диги и речни брегове.

Укрепителните дейности налагат отстраняването на 4 дървета. След приключване на корекцията са предвидени залесителни дейности по поречието на реката, като мярка за опазване на околната среда и намаляване на ерозията.

Корекционните дейности са проект „Съвместни действия за предотвратяване и намаляване на последиците от бедствия в общините Сандански и Редовиш“.

Вижте още:

Нов мост ще бъде построен над река Бошулска в област Пазарджик