Уютен дом от геодезичен купол


Геодезиченият купол е сферична или полусферична структура с тънки стени, построена върху мрежа от големи кръгове по повърхността на сферата или полусферата, които се пресичат и образуват триъгълни елементи със собствени устойчиви характеристики и които разпределят структурното напрежение равномерно по цялата сфера.

Geodesic-Dome-1

Строителството на подобна сграда не изисква повече от два месеца. Още повече, че разходите са доста ниски, а структурата е много безопасна. Изграждането на стандартна къща изисква с 40% повече материали от такава конструкция. Тя по-късно би могла да се превърне в дом, ресторант и дори в концертна зала.

Geodesic-Dome-2

Geodesic-Dome-4

Geodesic-Dome-5