Ванико ООД


Основна дейност на компанията е производство на детайли, машинни възли, машини, проектиране и изработка на инструменти (пресформи, шприцформи и щанци), проектиране на технологии и технологично оборудване, термична обработка.

Адрес: 2700 Благоевград, Черни връх 3
Телефон: +359 73 882002
e-mail: office@vaniko.com