Виж 1към1

Апартамент от само 50 кв. м, но комфортен дом за 5-членно семейство

Прочети още

ВАС атакува разпоредба, свързана със сроковете за отчуждаване на имоти в София

отчуждаване

Върховният административен съд внася в Конституционния съд искане за установяване на противоконституционност на разпоредба, свързана със сроковете за отчуждаване на имоти за изграждане на обекти – публична общинска или публична държавна собственост, на територията на Столичната община. За това съобщават от пресцентъра на ВАС.

Става дума за параграф 23 от преходните и заключителни разпоредби на промените в Закона за устройството и застрояването на Столичната община (ЗУЗСО), приет през 2018 г.

Върховните магистрати приемат, че е налице несъответствие между въпросните текстове спрямо Конституцията, които прокламират принципите на правовата държава и неприкосновеността на частната собственост. Спорните текстове установяват ред и срокове за започване на отчуждителни процедури за изграждане на обекти – публична общинска или публична държавна собственост, на територията на Столичната община, различни в зависимост от периода на влизане в сила на подробните устройствени планове. Т.е. до и след влизане в сила на Закона за устройството и застрояването на СО.

По отношение на подробните устройствени планове, влезли в сила след 28 януари 2007 г., се прилагат правилата на Закона за устройство на територията, който предвижда значително по-кратки срокове – съответно 5 и 10 години за различните видове обекти – публична общинска или държавна собственост.

Върховните магистрати приемат, че нормата създава неравнопоставеност за собствениците на имоти, предназначени за отчуждаване с устройствени планове, приети преди и след влизането в сила на ЗУЗСО. Времевият период за започване на отчуждителни процедури за имоти в Столичната община е определен по различен начин за заварените устройствени планове, и за имотите, предвидени за отчуждаване с устройствени планове, които са в сила след влизането в сила на ЗУЗСО.

Освен това с въвеждането на кл. 23 през 2018 г., в разрез с действащото правило на ЗУТ началният момент за започване на отчуждителни процедури да е влизането в сила на ПУП, се въвежда нов начален момент за въвеждане на отчуждителни процедури. А именно: влизането в сила на ЗУЗСО. По този начин не се зачита вече изтеклия период от време от одобряването на заверените вече подробни устройствени планове до влизането на този закон в сила. Според магистратите това създава различен в посочения в ЗУТ режим за собствениците на засегнатите от предстоящото отчуждаване на имоти на територията на СО.

Магистратите на ВАС приемат, че на територията на цялата страна следва да бъдат прилагани едни и същи критерии, уредени в общия Закон за устройство на територията.

снимка: fabrikasimf/freepik

Последвайте ни във Facebook – най-важното предстои!
Кюстендил Каваците ЗУТ 05.11.2021

КС отхвърли спорните текстове в ЗУТ за изграждане на публична инфраструктура

Конституционният съд (КС) отхвърли като противоконституционни двете спорни разпоредби в Закона за устройство на територията (ЗУТ), които задължават инвеститорите да […]

Прочети още
ЗУТ 27.10.2021

МРРБ: Промените в ЗУТ ще улеснят гражданите, инвеститорите и общините

Министърът на регионалното развитие и благоустройството Виолета Комитова запозна омбудсмана на Република България Диана Ковачева с подготвяни от ведомството промени […]

Прочети още