Велика сряда от Страстната седмица


Във Велика сряда от Страстната седмица е Тайната вечеря на Иисус Христос с Апостолите, когато Иисус казва на учениците си, че след два дни е Пасха и Човешкият син ще бъде предаден на разпятие.. Това е денят на предателството, когато Юда отива при юдейските първенци и издава Синът Божии за тридесет сребърника.

Припомня се за драгоценен елей, който разкаяла се блудница изляла върху Христос в дома на Симона прокажени. Успяла да влезе в дома, където бил Христос, жената искала да засвидетелствува почитта си. В бързината, за да не ѝ попречи някой, тя счупила съда, за да се разлее мирото по-лесно и Го помазала за погребение, приживе оплаквала, омивайки нозете Му със сълзите и с великолепните си коси. За нея Той казва, че много се прощава на този, който умее много да обича. И въпреки, че учениците Му възроптали срещу прахосването на мирото, Исус им отговорил:

„Истина ви казвам: дето и да бъде проповядвано това Евангелие по цял свят, ще се разказва за неин спомен и това, що тя извърши“.

Голяма е разликата между спасената грешница и погиналия Иуда, избран преди това за апостол, коментира Pravoslavieto.com. Tя отдава цялото си богатство за Христа и целува нозете Му, а той продава за пари Учителя си с целувка.

С Велика сряда приключват първите три дни на Страстната седмица, които споделят обща тема – края на света и съдът Христов. Първите три дни от Страстната седмица са посветени на личното покаяние, търсенето и даването на прошка, приемането на Иисус като единствен път към спасението.