Велико Търново инвестира в пътища, квартали и транспорт


С голямо мнозинство великотърновският общински съвет прие Бюджет 2020. Кметът Даниел Панов представи макрорамката, основните финансови показатели, приоритетите и политиките. 96,6 милиона лева е стартовият размер на бюджета, а по думите на градоначалника, това отразява устойчивата тенденция на развитие на старопрестолния град и общината.

„Благодаря за подкрепата, благодаря на целия екип в администрацията, работил усърдно по съставянето на бюджета, който е консервативен, реален и изцяло възможен. Макрорамката е с около 5% повече спрямо 2019 година. Без да увеличаваме данъците и такса смет, планираме с 6% повече местни приходи“, коментира Даниел Панов. Той очерта основните политики и приоритети: обновяване и развитие на публичната инфраструктура и по-добра свързаност на гражданите, включително чрез повече инвестиции в кварталите и населените места; изграждане на атрактивна образователна среда. „Бюджетът и инвестиционната програма отдават дължимото също на социалните дейности и грижата за хората, както и на културата и развитието на културния туризъм“, продължи кметът.

Увеличени са средствата за всички основни функции, като най-голям е ръстът за образование. Расте издръжката и в ресори здравеопазване, социални дейности, култура – за читалища, библиотеки, музеи и др. С близо 3, 8 милиона лева от местните приходи ще бъдат дофинансирани редица дейности – издръжка на училища и детски градини, детски ясли, пенсионерски клубове, спорт и др.

Инвестиционната програма на Община Велико Търново е в размер на 36,6 милиона лева – с 23% по-висока спрямо 2019 година. Обектите, по които през годината ще започне незабавно изпълнение и за които са в ход процедури за реализация, са на стойност над 15 милиона лева. Планиран е старт на обновяване на ВиК и настилки на последните улици в кв. „Варуша“, които все още не са ремонтирани, реконструкция над 17 км пътища, улици и кръстовища – бул. „България“, пътна мрежа в кв. „Света гора“ и кв. „Асенов“, обходен път зад крепостта Царевец, включително и изграждането на два нови моста над р. Янтра, ул. „Опълченска“ заедно с целия северен вход на града, отсечки в кв. „Картала“ и кв. „Зона Б“. Реализирани ще бъдат инвестиции в градския транспорт, организацията на движението и паркирането, ще завърши изграждането на новата детска градина „Шареният замък”. През годината продължава модернизация на училища и детски градини, подобряването на социалната и туристическата инфраструктура. С 10% повече са средствата по програма „Местни инициативи“ за населените места.

Културният календар е в размер на 1,1 млн. лева – близо два пъти повече от 2019 година. От 50 000 на 80 000 се повишава бюджетът на програма „Изкуство и култура“. 73 000 лева е стартовият размер на програма „Ин Витро“.

Община Велико Търново управлява 18 проекта на обща стойност 48 милиона лева, финансирани по европейските програми. Сред най-големите от тях, чиято реализация предстои през годината, са за интегриран градски транспорт, за обновяване на близо 13 км улици и пътна мрежа в североизточната част на града, за изграждане на нов комплекс за социални услуги за хора с увреждания и др.

Предстои оценка на проектите за превръщането на бившия пионерски дом в съвременен Младежки център, като е заложен и основен ремонт на сградата, за реконструкция на Музей „Възраждане и Учредително събрание“, за разширяването на Мултимедийния посетителски център и др. Стойността на тези проекти е над 7 милиона лева.

Източник: kmeta.bg