Визия за София организира изложба “София утре”


На 7 ноември (четвъртък) от 18 до 19 часа в рамките на изложбата “София утре”, която обобщава резултати от двугодишната работа по създаването на дългосрочната стратегия за развитие на Столична община – Визия за София, ще се проведе представяне на на куратора Владия Михайлова и художника Красимир Терзиев. Изложбата прoказва най-важните акценти за актуалното състояние на София в различните направления на Визията и дългосрочните цели за развитие на града. Тя може да се разгледа всеки ден до 30 ноември, от 10 до 22 часа в Софийското ларго.


Като куратор на обобщаващата изложба “София утре”, Владия Михайлова прави преглед на целия обем от съдържание, създаден в работата по Инициативата, и избира да покаже акценти от резултатите от изследванията, свързани с икономиката, околната и градска среда, транспорта, идентичността и културата, управлението и качеството на живот в София. Изложбата представя както събраното знание за актуалното състояние на града – каква е София днес, така и очертаните цели и посоки за развитието на града утре, връзките на София с визиите за развитие на други градове и процеса по създаване на дългосрочната стратегия за развитие на Столична община.

Красимир Терзиев е интердисциплинарен художник и изследовател, който участва в изложбата “София утре” със специално подготвен за проекта “Брой Шести: Столичен” на неговия проект “Преходен вестник”. Изданието е базирано на страници от архивни броеве на периодични издания на българската преса (някои преустановили съществуването си), компилирани на основата на различни тематични и формални критерии. Подходът е експериментален и тества въздействието и комуникацията на фотографските изображения от пресата, непридружени от поясненията на текстове (заглавия, статии, надписи под изображенията).

В програмата на изложбата през ноември предстоят и ученически дебати по важни за Столична община теми. За повече информация за изложбата “София утре” и съпътстващите събития, можете да следите сайта на Визия за София и събитието във Facebook.