Виж 1към1

Най-високите небостъргачи в света през 2021 г.

Прочети още

„Визуални коридори” за защита на гледките на София към планините

София се развива динамично през последните години, което неизбежно променя нейния силует. Строителството на нови високи сгради поставя сериозни предизвикателства пред опазването на ценните гледки и перспективи в града. Анализът „Визуални коридори” предлага създаването на инструмент за защита на важните гледки, както в самия град, така и от София към околните планини и най-вече към Витоша. За целта се използват съвременни технологии в сферата на пространствения анализ, които позволяват да бъдат оформени триизмерни призми, определящи точните параметри и граници на визуалните коридори. Идеята е инструментът да стане част от новия Общ устройствен план на Столична община.

Изследването е подготвено в сътрудничество между екипа на Софияплан и арх. Евгений Ширинян, преподавател в Московския архитектурен институт. Проучването стъпва върху предхождащ анализ на тема „Високи сгради”, изготвен през 2019 г. Разработката  преминава през различни етапи, като в процеса на работа е анализиран чуждият опит при опазването на ценните гледки.

Визуални коридори – пилотен проект 

Процесът стартира с пилотен проект, който цели да тества технологичните и методологически подходи за определяне на визуални коридори. За целта първоначално експертите изследват гледките от града към Витоша. Проучването включва анализ на силуета на планината, който е разделен на характерни върхове и склонове. Определени са основните зони на теоретична видимост на планинските контури от града: значими транспортни и пешеходни връзки; инфраструктурни обекти; публични пространства; градски паркове и градини. Ключова, например е оста Лъвoв мocт – бул. „Mapия Лyизa” – пл. „Cв. Heдeля” – бул. „Bитoшa”. Пилотният анализ поставя основата за последващите по-мащабни и задълбочени проучвания на визуалните коридори в града.

Снимка: kab.bg

На базата на изводите от пилотния анализ стартира изследване на ценните визуални коридори в самия град. За целта са проучени разнообразни информационни източници: исторически сведения, градоустройствени планове, туристически маршрути, както и обществените нагласи спрямо разнообразни пространства и обекти, формиращи градския силует. В резултат на това е създаден списък със значителен брой ценни обекти, които са разделени в три категории:

  • Градоустройствени оси – значими транспортни и/или пешеходни коридори, откъдето са видими обекти на градски силует.   
  • Обекти на недвижимо културно наследство – сгради и паметници със статут на недвижима културна ценност, които са ценни градски ориентири.   
  • Емблематични сгради в града – сгради и паметници, които не са идентифицирани като културна ценност по смисъла на Закона за културното наследство, но са важни за града от визуален аспект. Повечето от тях са строени след 1944 г.

Създаден е инструмент (матрица) за оценка на обектите, която се формира от сбора на два индикатора – визуална и социокултурна значимост. Можете да разгледате матрицата тук.

На базата на изводите от матрицата е определен приоритетен списък с обекти, които имат най-голям потенциал за изграждане на визуални коридори. Това са храм-паметник „Св. Александър Невски“, църквата „Св. Неделя“, джамията „Баня Баши“, Министерство на земеделието, сградата на ДЗИ (Чиновническо осигурително дружество) и бившият Партиен дом.

Снимка: kab.bg

Предстои втората част от анализа да бъде надградена с по-детайлни проучвания на зоните на теоретична видимост на избраните обекти, както и да бъдат изградени финални триизмерни визуални коридори. Получените данни ще бъдат обобщени и визуализирани в карта на визуалните коридори в Столична община.

Визуални коридори – втори етап

Вторият етап ще развие в детайл пилотния анализ, с който стартира работата по проекта. Той предвижда задълбочено проучване и селектиране на основните градски пространства, от които се откриват ценни гледки към околните планини и най-вече към Витоша. Целта е да бъдат създадени 3D визyaлни ĸopидopи зa oгpaничaвaнe нa виcoчинaтa нa cгpaдитe във важните направления на възприятие към планините.

Анализът „Визуални коридори” цели да подпомогне процесите на регулиране на строителната активност и на създаване на качествена градска среда в Столична община. Важно е да се намери баланс между развитието на града и запазването на ценните исторически и природни гледки, които са част от идентичността на София.

Източник: Камара на архитектите в България 

 

Вижте още:

Арх. Преслава Атанасова: Бъдещето на интериорния дизайн е в естествените материали

Сдружение „Врачанските къщи“ ще пази архитектурната красота на Враца