Влиянието на COVID-19 върху потребителското поведение в България


14% от българите са новите купувачи за онлайн канала на бързооборотни стоки по време на епидемията от COVID-19 в страната.

Това показват резултатите от втората вълна на проучване на потребителското поведение в България. То е проведено от Нилсен в България в края на месец април на 500 души над 18-годишна възраст, обхващащо 10-те най-големи града в страната.

39% от българите са заявили, че са работили много по-често от вкъщи, повлияни от кризата с Covid-19. Същевременно едва 17% от всички запитани считат, че биха се върнали към предишните си навици по отношение на работата си. Това показва, че мнозинството от хорта всъщност очакват да настъпи промяна в начина им на работа в сравнение с времето преди епидемията.

Гореспоменатото оказва значително влияние и на начина, по който се хранят. 57% от запитаните заявяват, че се хранят по-често вкъщи, отколкото преди разпространението на коронавируса. Интересен е фактът, че отново много малко са тези, които очакват да се върнат към предишните си навици по отношение на храненето. Едва 30% смятат, че биха се върнали към поведението си преди епидемията. Регистрира се и значителна промяна в хигиенните навиците на потребителите. Данните сочат, че 9 от 10 души твърдят че такава промяна е настъпила за тях.

Тя се изразява основно в по-честото миене на ръцете и лицето. Почистването на домовете също се е променило за по-голямата част от запитаните, като 8 от 10 твърдят, че е настъпла промяна в навиците им свързани с това.

60% твърдят, че е настъпила промяна в навиците им свързани с прането. Тази промяна се изразява основно в по-често пране или в пускане на прането на по-висока темпераура.