ЮНЕСКО предлага Охрид и Охридското езеро да бъдат обявени за застрашени обекти


Констатираните от ЮНЕСКО слабости от страна на държавата, централните и местни институции по отношение на Охридското езеро и град Охрид като културно наследство предизвикват безпокойство. В доклада на световната организация се препоръчва Охридският регион да бъде вписан в списъка на ЮНЕСКО за застрашени световни богатства, тъй като отговаря на всички критерии за това.

Докладът от около 100 страници за състоянието на региона е изпратен до всички държавни институции по компетентност и отразява ситуацията на терен с всички пропуски, грешки, неизпълнени ангажименти за подобрение и т. н.

Докладът е критичен и реалистичен, но преди всичко неблагоприятен, така че вероятно няма да има голяма разлика с окончателния му вариант, което вероятно ще постави Охридския регион в списъка на застрашените световни природни и културни богатства.

Според документа, властите на централно и местно ниво не са изпълнили поетите през 2017 г. ангажименти за намаляване и отстраняване на идентифицираните заплахи за защитената площ.

Дори напротив – дадени са примери за продължаващи практики срещу предупрежденията, изложени в Реактивната мониторингова мисия на ЮНЕСКО за 2017 г. Пренебрегването на природното и културно богатство води до постепенна ерозия на атрибутите, благодарение на които той се радваше на получения статут.

Все още съществуват и се разработват планове и проекти, които не са в съответствие със статута на ЮНЕСКО. Регистрирани са и нови заплахи, свързани с управлението на институциите, в допълнение на недостатъчното прилагане на законовите разпоредби. Това доведе до негативни последици в планирането и развитието, включително с предложения за мегаломански проекти, довели до нарушаване на естествения и градския облик на града и по-широката защитена зона, като по този начин районът на Охрид е изпълнил условията за включването му в списъка на застрашените световни ценности на ЮНЕСКО.

Сред констатираните проблеми в доклада е посочено прекомерна и неконтролирана урбанизация, забавяне при работа с незаконно строителство както на брега, така и в защитената градска зона, дерогация на околната среда, нефункционалният колектор, липсата на депо за твърди отпадъци и други.

Населението също няма отговорно отношение към световните културни и природни ценности. Регистрирано е изхвърляне на отпадъци на незаконни сметища, монтиране на слънчеви колектори върху къщи в старата част на Охрид, което изкривява автентичния облик, както и инсталирането на градско оборудване и сенници с различен външен вид и цвят в непосредствена близост до културни ценности и паметници на културата.

Не са пощадени и институциите, създадени да се грижат за паметниците на културата и природата, пише още в доклада.

Документът съдържа редица препоръки за предприемане на мерки, някои от които трябва да се осъществят незабавно, а за други е предоставен срок.

Настоява се спешно да продължи процесът на премахване на незаконни сгради от бреговата линия на езерото, като се изготви регистър на незаконните сгради във всички общини в региона и се въведе реален мораториум върху строителството до приемането на нови устойчиви градоустройствени планове.

Посочва се необходимостта от търсене на алтернативни маршрути за далекопроводи, за ж.п. линията по Коридор № 8, за газопровода Битоля – Елбасан, за магистралата Требенища – Струга, контрола върху използването на водата от езерото за електроенергия и други.

Позицията на правителството е, че ще се изготви съвместен отговор на всички засегнати в доклада страни.

 

Вижте още:

Кои са новите обекти добавени в световното наследство на ЮНЕСКО

Кускусът влезе в световното нематериално наследство на ЮНЕСКО