За комините с любов, за да не става пожар


Интервю на Ани ДАМЯНОВА

Времето застудява и сега започва отоплителният сезон. За съжаление в България това време от годината е свързано с най-много работа за пожарникарите, най-много нещастни случаи и опасности от пожар. Срещнахме се с комисар Георги Толин, който да ни разкаже какви са най-честите причини за пожар у дома, какви мерки трябва да предприемем, ако смятаме да палим печка или камина, с какви нарушения се сблъскват най-често пожарникарите, както и повече информация за разликата между  коминните и вентилационните системи.

Комисар Толин, каква е длъжността, която изпълнявате?

Длъжността ми е началник на отдел „Държавен контрол“ в Дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“. Отделът се занимава с контрол на обекти в експлоатация, с проверки и контрол по време на строителство, както и преди строителството, т.е. оценка и съответствие на инвестиционни проекти със съществените изисквания, касаещи всички строежи на територията на Република България.

Има ли и какви са нормите за изграждане на коминни системи? Каква трябва да бъде гранцията за пожаробезопасност

Всички съществени изисквания касаещи пожарната безопасност са регламентирани в наредба 1.З.19. 71 за строителнотехнически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар, която е в сила от средата на 2010 г. Преди нея имаше друга наредба, но тя бе отменена и новата я замени изцяло. В тази наредба, разбира се, са регламентирани изисквания касаещи не само сградите, а също така и комините, в зависимост от сградите, в които се използват и от тяхното предназначение. Това важи не само за комините, а и за въздухопроводи като част от отоплителни или вентилационни инсталации.

Ветилационни тела или комини  – кое е по–безопасно и каква е разликата между двете?

Най-общо казано коминът е такъв строителен елемент, през който преминават продукти на горене. Вентилационната система или един въздухопровод е друг продукт, през който преминава въздух в по-топло, в по-студено състояние или въздух, който е замърсен от някакъв вид производство. Така че комините се използват когато имаме горене, а всичко друго са вентилационни системи и въздухопроводи.

Използват ли се като комини вентилационните тела?

В годините назад са констатирани такива случаи на неправомерно използване на вентилационни въздухопроводи като комини, което е недопустимо. Първо материалът, от който са изработени не може да издържи на такива температурни разлики и процеси, на които би трябвало да издържи едно коминно тяло, тъй като това е неговото предназначение.

Откривали ли сте такива случаи?

Постоянно имаме такива случаи в жилищния сектор. Принципно, органите упражняващи държавен противопожарен контрол, нямат контролна функция, тъй като не можем да влизаме  в жилища. Най-много случаи се констатират в старите панелни блокове, където вентилационната система – отдушниците в баните, се използват за включване на абсорбаторите на печките в кухните.

Какво става при установяване на такова нарушение по време на строителство още, какви мерки взимате?

Ако го установим още по време на строителството, директно нашите инспектори задават това да бъде коригирано преди строежът да е завършил. Когато вече е в обект, който е в експлоатация, спираме използването на въздухопровода, докато не се въведе в рамките на неговото предназначение.

Наказанията какви са?

Първо, спиране на използването и административна санкция за нарушение на изизскванията за пожаробезопасност, т.е. наказанията варират. Може да е глоба в размер от 200 до 2000 лева, в зависимост от конкретния случай.

Кога се осъществява контролът?

Контролът се осъществява през цялото време – от изготвянето на инвестиционния проект, по време на строителството, до въвеждането в експлоатация. В обществения сектор сгради  има и последващ контрол на експлоатацията. Както казах вече, нямаме последващ контрол само в жилищните сгради. Дефакто пожарите и случаите на нарушения, които констатираме са основно в жилищния сектор. В обществения сектор, самите ползватели или собственици на такъв тип помещения и сгради не си го позволяват, защото знаят, че рано или късно пожарникар ще мине и ще ги санкционира.

Защо няма въведена със закон проверка на жилищни сгради при условие, че това е най-масовото строителство?

Защото съгласно конституцията, личната собственост е неприкосновена, така че няма как да имаме контрол по време на експлоатацията на жилищните сгради. Такъв контрол е допуснал закона, ако при нас се получи сигнал, жалба от съседи или от будни граждани, само тогава имаме право по закон да осъществим такъв тип контрол.

Това означава ли, че в момента не е безопасно за хората живеещи в панелни жилища?

Не е само при хората в панелни жилища. По същия начин става и при една нова сграда, на която от банята й е направен въздухопровод от PVC тръба и в нея се  свърже абсорбатора в кухнята. Това е риск за живота на всички в сградата.

Забранено ли е със закон това?

Забранено е. Забранено е чрез нормите и правилата действащи по пожарна безопасност. Тези правила не се спазват, защото понякога излиза по-евтино. Ако по време на строителството не е предвиден специален въздухопровод за абсорбаторите от кухнята, или поради някакви причини човек решава да си премести кухнята, тя е била по проект на едно място, а той я мести, най-лесния начин е да пробие една дупка и да ползва отдушника на банята като не мисли за последствията.

Има ли специфични изисквания за изграждането на комините за различните видове горива и какви са те?

Да, има такива изисквания. Те са определени в наредбата, която споменах по-рано. В зависимост какво гориво се използва, са различен клас на огнеустойчивост и самите комини. Знаете, в големите градове в момента е доста разпространено да има локални отоплителни газови уреди, или котлета най-общо казано, на тях коминните тела са метални, но коминното тяло и котлето се монтира по такъв начин, че да обслужва само себе си и да има директен излаз навън. Те са от типа „тръба в тръба“, от едната тръба взима въздух, за да гори, от другата изкарва парата.

За печките на твърдо гориво, задължително и препоръчително е да се използват комини, които са от керамични, тухлени или бетонни материали, т.е. коминните тела, които трябва да се сложат в строежа трябва да отговарят на редица съществени изисквания като строителен продукт и да бъдат законово пуснати на пазара в Европейския съюз. Трябва да има минимална огнеустойчивост, която за територията на България е G100, за по-некалорични горива, и G50  за по-калорични горива като въглища.

За доста от строежите обаче се ползват документи, които показват, че материалът е един, а той всъщност е друг. Но това не касае само комините, отнася се за повечето строителни материали: тухли, вар, цимент, окачени тавани…

Какво става, когато се установи, че органите по контрол не са си свършили работата?

Това може да бъде доказано само по съдебен път. Да се заведе дело, да се направят експертизи, дали вложеното в строежа е това, което е декларирано. В момента на територията на България има 500 инспектори, които осъществяват контрол по време на строителство и експлоатацията от инвестиционния проект, а пък строежите са над 25 000, може и да са много повече. Не може на всеки строеж да сложим държавен пожарникар, който да следи ежедневно.

Коя е службата за контрол на изпълнение на изискванията в инвестиционните проекти?

По пожарна безопасност са всички звена на пожарната – от Главна дирекция до ниво районна служба, които са 220 за цяла България. Във всяка една районна служба има инспектори по държавния противопожарен контрол, които следят за спазването на изискванията.

Защо като дойде време за проверки по пожарна безопасност, всички се притесняват и страхуват от вас?

Може би, защото ние все още си вършим работата. От 2006 г. насам пожарната е девоенизирана, но йерархичната структора с пагони и униформи се запази под друго наименование. Все пак сме един вид военни, които знаят да спазват ред и дисциплина. Всички пожарникари са учили, че трябва да се грижим за безопасността на хората и никой не си позволява компромисни решения. Не казвам, че сме безграшни, но гледаме да не се греши фатално, защото нашите грешки на пръв поглед не се забелязват, но в момент на пожар могат да бъдат фатални и от контекста, едно коминно тяло, ако не е направено както трябва и това е допуснато, то може да доведе до фатални последствия.

При възникване на пожар как се установява кой е винвен? Кой носи отговорност?

Установява се с пожаро-техническа експертиза. Тя се прави от специално подготвени лица, които отиват на място на пожара заедно със следователите от Министерство на вътрешните работи и изготвят пълна снимка каква е причината за пожара и каква е причината той да се разпространи. Като се отиде на място се вижда от къде е тръгнал пожара, на къде се е разпространил и до къде е ограничен. С мястото на огнището на пожара се установява и неговата причина.

Ако се установи, че причината е в строителя, който не е спазил наредбите и е вложил продукт, който е сертифициран като различен материал, кой носи наказателна отговорност – строителя, контролния орган или доставчика?

Всички строителни материали притежават декларации за експлоатационни показатели. На всяка една декларация отдолу пише, че за невярно съдържание се носи наказателна отговорност. Ние ако установим такава причина за пожар, сигнализираме прокуратурата и се стига до съд.

Тогава наказателна отговорност не носи строителя, а този, който е одобрил продукта, така ли?

Точно така. Примерно сложено е еднокоминно тяло, ние няма как да знаем дали произовителят е делегирал правомощия на този, който го продава да издава съответните документи. Строителят от своя страна декларира, че това, което му е продадено е вложено в съответния строеж и всичката тази документация се обработва и систематизира от независимия строителен надзор в инвестиционнтото проектиране.

Понеже сме в началото на зимния сезон, има ли статистика, да кажем за последните 5 години, за възникнали пожари поради, неправилно (изграждане) използване на комина?

Ежегодно имаме доста случаи. Над 95%  от пожарите са възникнали именно в комина. Това са стари сгради, които са строени преди 20-30-50 и повече години. Няма как нещо, което си експлоатирал 20 години и не си положил никаква грижа, да искаш да го експлоатираш още 20 години. В тази връзка имаме много случаи, най-вече възрастни самотно живеещи хора, по-бедни хора, които не могат да извършват поддръжка. Затова чисто експлоатационно, трябва да се почисти комина преди всяко начало на отоплителния сезон, да се измажат пукнатините по комина, така че да не се стига до нещастни случаи.

Как може най-бързо и точно да разберем, че има проблем с комина?

По миризмата. Може и да няма дим, може да са малки пукнатини, от които няма да излиза дим, но ще се усети една специфична миризма на изгоряло, винаги се усеща и тогава ведната трябва да се спре използването на комина, докато не се установи причината за мириса.

Миналата година имахме такъв случай, пет пъти правим проверка по сигнал, че мирише и не може да се установи от къде. Накрая разбрахме, че комина е в близост до врата и покрай вратата, след като се махна касата, се оказа, че не са измазани тухлите, които са до комина.

Това би ли могло да провокира пожар?

Разбира се. Първоначално е малка дупка, от която се усеща само с мирис, но с натрупване на температурните разширения вътре в коминното тяло, в един момент продуктите на горене започват да излизат директно от там и температурата на  запалване на каквото и да е дърво е не повече от 200-250 градуса, така може да стане пожар.

Основно пожари стават в жилищни сгради с дървени покриви, защото никой не се качва в покрива да види състоянието на комина. Той може да започне да си пуши в подпокривното пространство, ти не го виждаш, защото си два етажа по-надолу, в по-студен зимен ден палиш печката, така че да вдигнеш интезивността, коминът бързо се нагрява и идва голямата беля.

Комините винаги трябва да са добре измазани отвътре. Най-лесният вариант е, ако коминът има по-голям отвор да се постави от горе до долу метален комин. Дървото много лесно гори и без пламък. Имало е случаи на сауни, които могат да се самозапалят, тъй като дървото се разлага поради високите температури и става един вид като прах, тогава пада температурата му на самовъзпаляване и в даден момент може да се запали. Затова е добре вътрешността на сауните да се подменя през няколко години.

Кой вид комини са най-безопасни?

Керамичните комини се считат за изключително безопасни. Те много лесно се монтират и в тях трудно би възникнал пламък. Малко по-скъпи са, но определено са добра инвестиция с оглед на пожарната безопасност.

Как става така, че по документи всичко е наред и сградата се вкарва в експлоатация, а после възниква пожар? Пример за това е училището в Карнобат, горните етажи на един хотел в Банско горяха преди години… Как може да спре тази практика?

Практиката може да спре с по-строг контрол на строителните материали и тяхната експлоатация, както казах по-рано. За Банско, понеже лично съм посетил мястото, мога да кажа на 100%, че причината е неправилна експлоатация на комина. Не е почистен, вътре има нагар, пали се вътрешния нагар, пали се покривната конструкция от високата температура. Ние имаме специфични инструкции на какво разстояние трябва да е дървената конструкция от всяко едно коминно тяло. Минималното разстояние е 10 см., това е минимума. Ако е метален комина е в зависимост от диаметъра.

Какво ще посъветвате хората в началото на сезона?

Да спазват правилата и нормите за пожарна безопасност, които са публични и всеки може да ги прочете, има и материали на нашата страница: http://www.nspbzn.mvr.bg/Pravila_povedenie/Merki/default.htm . Но най-вече, когато не са сигурни в отоплителните уреди, които използват, ако имат и най-малкото съмнение, че нещо може да е неизправно, да не го използват, защото миг невнимание води до страшни последици.