За Q1 на 2020 г. във Велико Търново са издадени 20 разрешителни за строеж на жилищни сгради


През първото тримесечие на 2020 г. общинските администрации на територията на област Велико Търново са издали разрешителни за строеж на 20 жилищни сгради с 98 жилища в тях и с 9 818 кв. м разгъната застроена площ (РЗП) и на 30 други сгради със 7 167 кв. м РЗП, съобщиха от отдел Статистически данни – Велико Търново.

Броят на издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради е същият спрямо предходното тримесечие, жилищата в тях се увеличават с 38.0%, но разгънатата им застроена площ намалява с 5.4%. Издадените разрешителни за строеж на други сгради са по-малко с 16.7%, а общата им застроена площ – с 35.0%.

В сравнение с първото тримесечие на 2019 г.  издадените разрешителни за строеж на нови жилищни сгради в областта намаляват с 16.7%, броят на жилищата в тях – с 18.3%, а разгънатата им застроена площ – с 38.0%. При другите видове сгради  броят на издадените разрешителни за строеж се увеличава със 7.1%, докато общата им застроена площ намалява с 63.3%.

През първото тримесечие на 2020 г. в област Велико Търново е започнал строежът на 14 жилищни сгради със 116 жилища в тях и с 15 103 кв. м обща застроена площ, и на 20 други сгради с 10 137 кв. м РЗП.

Спрямо предходното тримесечие започнатите жилищни сгради намаляват със 17.6%,  докато жилищата в тях  са повече с 65.7%, а общата им застроена площ нараства с 41.1%. Броят на започнатите други сгради е по-малко с 4.8%, но тяхната РЗП се увеличава с 0.3%.

В сравнение с първото тримесечие на 2019 г. започнатите нови жилищни сгради намаляват с 22.2%, жилищата в тях – със 7.2%, а разгънатата им застроена площ – с 2.9%. При започнатите други видове сгради  се регистрира увеличение с 5.3%, докато общата им застроена площ спада с 12.8%.