Задължават 300 000 със свободни професии да си сменят БУЛСТАТ-а


Задължителна смяна на БУЛСТАТ-а очаква хората със свободни професии, адвокати, занаятчии, земеделски производители и други.

От 10-цифрен той ще стане 9 и ще се генерира от специален софтуер на случаен принцип от Агенцията по вписванията.

Проблемът е, че в момента ЕИК (единният идентификационен код) на тази категория икономически субекти съвпада с ЕГН-то на физическите лица, а той се счита за лични данни и е под защита на Регламент 2016/679 на Европейския парламент. Промяната ще засегне близо 300 486 лица в България, което означава загуба на доста време и нерви.

Проектът за изменение и допълнение на Закона за регистър БУЛСТАТ е пуснат за обществено обсъждане днес. Консултации и забележки по него ще се приемат до 20 август. Ако се приеме, поправките ще влязат в сила 14 месеца след обнародването в Държавен вестник. Предвидена е възможност за справки между новия и стария ЕИК.

Новият софтуер, който ще надгради информационната система на регистър Булстат ще струва около 72 000 лв. с ДДС, като разходът ще се предвиди в бюджета на Агенцията по вписванията за догодина.